Laatste Nieuws

Schietincident Molslaan en Beestenmarkt

 

13 juni 17.15 uur: Burgemeester Marja van Bijsterveldt: “De politie heeft mij zojuist laten weten dat vandaag drie personen zijn aangehouden in verband met de schietincidenten in Delft. Dat is goed nieuws. Politie en OM gaan door met hun onderzoek. Ik wacht die ontwikkelingen af en deze volg ik met zeer grote belangstelling. Tips zijn overigens nog altijd welkom.” 

13 juni 17.00 uur: Naar aanleiding van de schietpartij die dinsdagmorgen in de binnenstad van Delft plaatsvond zijn er bij de gemeente een aantal vragen binnengekomen over de tijdelijke sluiting van maximaal twee weken van twee zaken in de binnenstad.

Schietincident Molslaan en Beestenmarkt

De burgemeester laat naar aanleiding daarvan het volgende weten: “We zien dat dergelijke schietincidenten zich op dit moment in meerdere gemeenten in ons land voordoen. Het dilemma is daarbij dat sluiting van de zaken mogelijk juist het doel is van de geweldpleging. Dat vereist grote zorgvuldigheid bij de afweging door mij als burgemeester hoe om te gaan met betrokken ondernemers in dit soort situaties.”

“Het belang van veiligheid staat voorop, maar het is belangrijk daarbij ook oog te hebben voor de gedupeerde ondernemers. “In de loop van de dinsdagmiddag heb ik op basis van zorgvuldig overleg met politie en openbaar ministerie besloten om de twee zaken aan de Beestenmarkt en de Molslaan te sluiten, maar vooralsnog voor maximaal twee weken. Deze maatregel neem ik niet graag maar is op dit moment helaas nodig. Daarmee kan de rust weerkeren.”

De sluiting is ook noodzakelijk om de politie de tijd en gelegenheid om een goed beeld van de situatie te krijgen en kan onderzoeken wat er precies aan de hand is. Dit is in het belang van de veiligheid van ondernemers zelf, van omwonenden en van mensen die zich in de buurt begeven.”  

De tijdelijke sluiting heeft voor de ondernemer vervelende gevolgen en daarom wil de burgemeester dat de sluiting van de zaken zo kort mogelijk is. De burgemeester volgt het onderzoek en de actuele ontwikkelingen op de voet. Daarbij zal de burgemeester steeds opnieuw afwegen wanneer het verantwoord is om de zaken weer te openen.

 

12 juni, 17.00 uur: Naar aanleiding van het schietincident van dinsdagochtend 12 juni 2018 in de binnenstad van Delft heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt een verklaring afgelegd. Ook het Openbaar Ministerie gaf een reactie.

Burgemeester Van Bijsterveldt: “Vanochtend vroeg heeft Delft opnieuw, voor de derde keer binnen twee maanden, te maken gekregen met een schietincident. Rond 4.30 uur vanochtend werd de politie gewaarschuwd. Er bleken gerichte schoten te zijn gelost in op twee locaties in het centrum. Twee panden zijn door kogels getroffen. Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe groot de materiële schade is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Ik heb vanochtend vroeg de locaties bezocht en heb gesproken met de eigenaren van de getroffen panden. Natuurlijk is er veel bezorgdheid, niet alleen bij de eigenaren, maar ook bij de omwonenden en ondernemers.

Naast bezorgdheid leven er veel vragen. Op veel van deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoorden, want de zaak is in onderzoek. Ik sta in nauw contact met de politie en Openbaar Ministerie en zodra er meer informatie bij ons bekend is, zullen we dat met u delen.

In verband met de eerdere schietincidenten in de binnenstad, op 8 en 17 mei van dit jaar, was de politie al bezig met een grootschalig onderzoek. Vanzelfsprekend worden de gebeurtenissen van vanochtend bij dit onderzoek betrokken. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de daders en de toedracht.

Een en ander heeft mij doen besluiten om de twee betrokken zaken, een horecazaak en een sieradenwinkel, vooralsnog voor maximaal twee weken te sluiten. Die tijd is nodig om de rust te herstellen en om politie en OM gelegenheid te geven zo mogelijk inzicht te krijgen in de situatie. Dit in het belang van de veiligheid van de betrokken mensen zelf en die van de directe omgeving.

In de komende dagen wordt onderzocht of extra cameratoezicht van toegevoegde waarde zal zijn en ik heb de politie verzocht om extra te surveilleren. Dat veel Delftse inwoners bezorgd zijn, begrijp ik heel goed. Ik deel hun boosheid en hun bezorgdheid. De daders hebben niet alleen andermans eigendom aangetast, ze hebben ook inbreuk gepleegd op het gevoel van veiligheid van alle Delftenaren.

We zien dat dergelijke situaties zich op dit moment in meerdere gemeenten in het land voordoen. Het dilemma van betrokken burgemeesters is daarbij dat het mogelijk is, dat sluiting van de zaken het doel is van de geweldpleging. Dat vereist grote zorgvuldigheid bij de afweging door burgemeesters hoe om te gaan met betrokken ondernemers in dit soort situaties.”

Het Openbaar Ministerie laat het volgende weten: “De politie is deze ochtend onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar een schietincident aan de Beestenmarkt en Molslaan. Hetzelfde onderzoeksteam bekijkt ook de eerdere incidenten in Delft. Deze zaken worden apart van elkaar onderzocht, maar mochten er dwarsverbanden zijn dan zullen die op deze wijze snel worden opgemerkt. Op dit moment wordt nog met alle mogelijke scenario’s rekening gehouden. Politie en Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op. De veiligheid van ondernemers en omwonenden is in het geding, dit soort intimiderend en ondermijnend gedrag is onacceptabel.”

 

12 juni, 09.00 uur:  Vanochtend, dinsdag 12 juni, was er een schietincident in de Molslaan en op de Beestenmarkt, in het centrum van Delft. Rond 4.30 uur ’s ochtends werd de politie gewaarschuwd. 

Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden. Hoe groot de materiële schade is, is op dit moment nog niet duidelijk. Enkele straten in het centrum zijn door de politie afgesloten, waaronder een deel van de Molslaan en de Beestenmarkt. De politie doet onderzoek.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt is ter plaatse geweest. Ze heeft gesproken met de eigenaren van de getroffen panden. De burgemeester is nu in overleg met haar staf. Zodra er meer informatie is, leest u dat hier. 
Terug
vrijdag 15 juni 2018 09:01:04 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob