Laatste Nieuws

Kansen voor Voorhof

 

Samen met woningcorporaties en de winkeliers in Voorhof zijn kansen en ideeën voor de wijk in beeld gebracht. Grote vraag: als we met elkaar in Voorhof aan de slag gaan wat is dan belangrijk?

Waar liggen de kansen in het aanpakken van bijvoorbeeld het groen, huizen, straten en riolen? Deze kansen zijn in beeld gebracht in zogenoemde kansenkaarten, net zoals dat al eerder is gedaan in Buitenhof.

De kansenkaarten Voorhof zijn bedoeld om mensen en organisaties te inspireren en op nieuwe ideeën te brengen. In de kansenkaarten voor Voorhof is extra accent gelegd op duurzaamheid. Nu zijn de bewoners aan zet. Na de zomer komt er een bijeenkomst in Voorhof waar de bewoners de kansenkaarten kunnen aanvullen.

Kansen voor Voorhof Of en hoe deze kansen in de toekomst werkelijkheid worden, is iets wat per locatie met inwoners en partners wordt bepaald. Projecten die ontstaan als gevolg van de kansenkaarten worden samen met bewoners en andere belanghebbenden gerealiseerd met behulp van de Delftse participatieaanpak Delfts Doen.


Terug
vrijdag 15 juni 2018 12:41:04 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob