Laatste Nieuws

Schoolverzuim daalt licht

 

Het schoolverzuim in Delft is in het schooljaar 2016-2017 licht gedaald met 0,5 procent. Het verzuimpercentage ligt nu op 2,8 procent. Dat komt overeen met 346 leerlingen in Delft in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

Het verzuim wordt enerzijds veroorzaakt door spijbelen en anderzijds door zogenoemd zorgverzuim. In dat laatste geval is er vaak sprake van onderliggende problemen en is er meer aan de hand.

Schoolverzuim daalt licht

Melden

Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten kent Delft een iets hoger verzuimpercentage. Hierbij is opvallend dat bij alle gemeenten sprake is van nogal wisselende cijfers. Mogelijk heeft dat te maken met de wijze van registreren. Focus op het meldgedrag van scholen blijft een aandachtspunt, naast het voorkomen van verzuim.

Thuiszitters

Het totaal aantal thuiszitters (leerlingen die tijdelijk geen opleiding volgen) is afgenomen van 48 naar 39. In het schooljaar 2016-2017 kende Delft zeventien thuiszitters met een schoolinschrijving, 22 leerlingen stonden niet ingeschreven. Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 was er nog maar één thuiszitter.

Schoolverlaters

In 2016/2017 zijn voorlopig 128 jongeren voortijdig schoolverlater (VSV) geworden. Uit regionaal onderzoek blijkt dat er veel uitval op MBO niveau 3 en 4 is. Ook blijkt dat Delftse VSV’ers veelal uitvallen op 18/19-jarige leeftijd en switchen van opleiding door een verkeerde studiekeuze.

Beter in beeld

In het schooljaar 2016-2017 zijn jongeren die dreigen uit te vallen steeds beter in beeld gekomen. Dat komt door een betere en nauwere samenwerking met de scholen. Er wordt dan hulp en ondersteuning geboden waar nodig en soms moeten er maatregelen worden genomen. Verzuim is namelijk een belangrijke voorspeller van uitval.

Samenwerking

De gemeente zet niet alleen in op het oplossen van verzuim, maar ook het voorkomen er van. Hierbij werkt de gemeente samen met school, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het jeugdteam en eventueel jeugdhulp.

Optimale kansen

De gemeente blijft zich sterk maken voor deze intensieve samenwerking om zo in Delft verzuim verder terug te dringen. Doel hierbij is en blijft om iedereen jongere zijn of haar schoolloopbaan af te laten ronden met tenminste een startkwalificatie om hem of haar optimaal kansen te geven voor de toekomst.

Meer informatie leest u in het jaarverslag leerplicht/RMC 2016-2017.
Terug
zaterdag 23 juni 2018 07:13:05 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob