Laatste Nieuws

Herinrichting Mijnbouwplein

 

Het Mijnbouwplein in Delft wordt heringericht. Dat is nodig om een vrije hoog-openbaar-vervoer-baan voor bus en tram te maken. De werkzaamheden beginnen op 2 juli en duren acht weken. Dat betekent dat het werk klaar is voordat de Owee begint, de ontvangstweek voor nieuwe studenten. De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Er is voor gekozen om de westkant van het plan te realiseren voordat de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug beginnen. Hierdoor kan direct na het gereedkomen van de brug het autoverkeer via het plein rijden zonder dat er nog langdurige verkeersmaatregelen nodig zijn. Als de nieuwe brug klaar is, gaat tramlijn 19 naar Technopolis over de brug rijden.

Herinrichting Mijnbouwplein

Omleiding

Het doorgaand verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het Mijnbouwplein, maar de zijstraten van het plein worden tijdens de eerste fase (zes weken) afgesloten voor al het verkeer. De Mijnbouwstraat, Piet Heinstraat en Cornelis Trompstraat zijn dan bereikbaar via de Julianalaan en de Rotterdamseweg. Tot 14 juli staan er verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden. Als het nodig is, blijven ze langer staan.

Meer informatie

Meer weten? Bekijk dan op de actuele verkeerssituatie in Delft. Heeft u een vraag over de werkzaamheden? Bel dan op werkdagen naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag via 088 544 5100 of stuur een mail naar informatie@mrdh.nl
Terug
vrijdag 29 juni 2018 08:10:23 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob