Laatste Nieuws

Burgemeester en rector in gesprek met de stad

 

Samen werken aan een betere versie van Delft. Dat is kort gezegd de gedachte achter de samenwerkingsovereenkomst tussen de TU Delft en de gemeente. Wat willen de TU Delft en de gemeente? Op 11 juli gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en TU-rector Tim van der Hagen hierover in gesprek met de stad. Ze lichten nu een tipje van de sluier op.

“De TU Delft is een universiteit van wereldniveau die hoog scoort in alle internationale ranglijsten”, zegt TU-rector Tim van der Hagen. “Maar we willen ook lokaal hoog scoren. Omdat we het belangrijk vinden om sterk geworteld te zijn in de stad waar we zijn gevestigd. Zonder Delft geen TU, zeg ik weleens.” En ook het omgekeerde geldt, vindt burgemeester Marja van Bijsterveldt: “De impact van de TU Delft is al vele decennia heel groot. Delft zou Delft niet zijn zonder de TU.”

Burgemeester en rector in gesprek met de stad

Dichtbij

Voor de TU Delft zorgt de hechtere samenwerking met de gemeente ook voor nieuwe mogelijkheden. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar antwoorden voor belangrijke Delftse vraagstukken die ook bij de gemeente leven. En thema’s als duurzaamheid, gezondheid en stedenbouw liggen heel dicht bij het onderzoek en de ervaring bij de TU.

Stad als leerrijke omgeving

“Ook studenten kunnen bijdragen aan die ‘betere versie van Delft’”, zegt Van der Hagen. “Een initiatief als de SVD, Studenten Vrijwilligerswerk Delft dat eigenlijk een soort marktplaats voor studentvrijwilligers wordt, is een mooie recente ontwikkeling. Maar het gaat om meer dan alleen die vrijwillige inzet. Ook een project vanuit het TU Honours Programma, dat oplossingen zoekt om eenzaamheid onder ouderen en daklozen tegen te gaan, past helemaal bij een TU Delft die betrokken is bij de stad. Ander voorbeeld: het klimaatlab bovenop de spoortunnel… Dit alles past bij ons streven om als onderwijsinstelling ingenieurs zo compleet mogelijk op te leiden. Compleet in de zin dat onze studenten straks niet alleen maar heel goed kunnen rekenen en ontwerpen, maar ook een brede basis hebben om in de samenleving een verantwoordelijke rol te spelen. Door tijdens hun studie al projecten te doen die directe impact hebben. Door echt na te denken over uitdagingen in een buurt of een wijk, krijgen ze een goede leerschool. De stad als leerrijke omgeving – dat gaan we veel meer stimuleren.”

Kennis en bedrijvigheid

Van Bijsterveldt juicht het toe dat de TU Delft haar innovatief vermogen gaat inzetten voor Delft zelf. “Onze samenwerking vind ik om twee redenen extra belangrijk. Eén: we kunnen kennis en bedrijvigheid samenbrengen in de stad. De TU-campus is nu op weg om een plek te worden waar je niet alleen tussen negen en vijf graag bent, maar waar het ook ’s avonds, net als in de binnenstad, bruist van de activiteiten. Van belang is ook om te blijven nadenken over de campus als plek van bedrijvigheid: met startups, scale-ups enzovoort.”

Van betekenis voor de stad

En twee? “Voor het draagvlak van de TU Delft is het goed om Delftenaren zélf te laten zien, laten ervaren wat de stad bezit aan denkkracht, creatief en innovatief vermogen maar ook wat studenten te bieden hebben qua betrokkenheid en vrijwillige inzet. De aanzienlijke groei van de TU heeft veel impact op bewoners. Het is nodig dat we zichtbaar maken wat studenten al voor de stad betekenen en hen waar mogelijk verder stimuleren daarin. Dat geldt op economisch gebied – kennis, innovatie, bedrijvigheid – maar ook op andere terreinen. TU-studenten zijn jonge mensen die zich op allerlei manieren actief kunnen inzetten voor de stad. We hopen dat meer en meer studenten zich vrijwillig inzetten voor de stad. Er zijn tal van mooie voorbeelden waar studenten al hun betrokkenheid en inzet tonen; van ‘Abtswoude bloeit!’ waar studenten samenwonen met ouderen en mensen van PerspeKtief tot de manier waarop studenten hebben meegedacht over nieuwe ontwikkelingen in Tanthof. Hun knowhow hebben we ingezet voor deze wijk – en willen we voor de hele stad inzetten.”

 

Meer weten, of vragen? Kom op 11 juli naar het stadsgesprek met TU-rector Tim van der Hagen en burgemeester Marja van Bijsterveldt in Het Prinsenkwartier, Agathaplein 4, aanvang 20.00 uur. Meer informatie op www.topdelft.nl.
Terug
vrijdag 6 juli 2018 08:55:24 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob