Laatste Nieuws

Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2018 vast

 

In de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad op donderdag 5 juli de Kaderbrief 2018 vastgesteld. De Kaderbrief 2018 met de titel Financieel perspectief voor Delft is opgesteld door het vorige college en beschrijft de noodzakelijk geachte voortzettingen van huidig beleid voor de korte termijn. Over nieuw beleid wil het nieuwe college na het zomerreces met de raad en de stad praten.

De  huidige regeling incidentele festiviteiten wordt niet verder uitgebreid. Een motie om dat wel te doen, werd verworpen. De regeling past binnen de landelijke regelgeving en werd vorig jaar na overleg tussen gemeente, de Omgevingsdienst Haaglanden, ondernemers en bewoners opgerekt. De regeling had al een 12-puntensysteem voor binnen-activiteiten. 

Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2018 vast

De nieuwe regeling geeft ondernemers de mogelijkheid om een incidentele festiviteit ook buiten te houden. Dat kost dan wel meer punten, ook als een evenement vanwege slecht weer wordt afgelast. Burgemeester Marja van Bijsterveldt liet weten dat dat wordt hersteld. Ondernemers die van tevoren laten weten dat ze een festiviteit moeten afgelasten vanwege het weer zijn geen punten meer kwijt.

Populier

Ook de motie over de kap van de populier aan de Verwersdijk haalde geen meerderheid in de raad. Onafhankelijk Delft vroeg het college om extra onderzoek en maatregelen om de boom te behouden. Het laten staan van de oude boom is volgens wethouder Huijsmans ronduit gevaarlijk omdat er nu, ook door de aanhoudende droogte, takken kunnen afbreken van de populier. De boom is 47 jaar oud en toe aan vervanging. De wethouder legde uit dat er in Delft 2750 populieren staan, waarvan er 1000 meer dan 40 jaar oud zijn. Voor die bomen is een vervangingsplan opgesteld, omdat het beheer en behoud te lastig zijn en veiligheid voor alles gaat. De meeste fracties konden zich vinden in het betoog van de wethouder.

Aardgasvrij

Wethouder Brandligt beloofde in de vergadering aan de fractie van STIP dat hij in gesprek gaat met Stedin over de tarieven voor het ontkoppelen van het aardgasnet. Delftenaren die af willen van aardgas, moeten daarvoor 600 euro betalen. Dat is volgens STIP een mogelijke drempel in het streven om Delft aardgasvrij te maken.

Wilt u meer weten? Lees het uitgebreide verslag van deze laatste gemeenteraadsvergadering voor het reces. De eerstvolgende vergadering na de zomervakantie is op dinsdag 4 september. Dan vergadert de commissie Sociaal Domein en Wonen. 
Terug
vrijdag 13 juli 2018 08:56:39 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob