Laatste Nieuws

Reacties op visie Prinsenhof

 

Ongeveer 50 inwoners kwamen op 2 juli naar de inloopavond over de visie op het Prinsenhof/Sint Agathaplein. Zij staan overwegend  positief tegenover onderdelen van de visie, maar er zijn ook bedenkingen. De verbetering van de toegankelijkheid voor minder validen, het zichtbaar maken van de Waalse Kerk vanaf de Oude Delft en het uitbreiden van de expositieruimte werd als positief ervaren, maar de opbouw aan de Oude Delftzijde of meer groen op het Agathaplein wordt gezien als aantasting van het stadsbeeld op een heel belangrijke plek.

Diverse mensen willen de omgeving graag houden zoals deze is, terwijl anderen positief staan tegenover het samenvoegen van de Prinsentuin en het Agathaplein tot een groene oase. De binnenpoort wordt vaak genoemd als mooi en bijzonder verrassend stadsbeeld. Het weghalen ervan wordt door de meeste bezoekers negatief beoordeeld.

Reacties op visie Prinsenhof

Kon u niet bij de inloopavond zijn?

De digitale enquête is nog tot 1 september in te vullen. De tijdens de inloopavond ingediende reacties worden dan gebundeld in een verslag van het participatietraject, samen met de uitslag van de digitale enquête en de persoonlijke gesprekken. Dit verslag zal meenomen worden in de besluitvorming voor de raad. Kijk op de pagina van Museum Prinsenhof Delft voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.
Terug
vrijdag 20 juli 2018 07:25:59 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob