Laatste Nieuws

Coffeeshops Peperstraat en Breestraat weer open

 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft besloten dat de coffeeshops in de Peperstraat en de Breestraat weer open mogen zijn vanaf woensdag 25 juli 2018. De coffeeshops The Future en The Game waren sinds mei voor onbepaalde tijd gesloten naar aanleiding van geweldsincidenten. Op basis van overleg met politie en justitie, extra veiligheidsmaatregelen door de coffeeshophouder, het feit dat er zich geen nieuwe geweldsincidenten hebben voorgedaan en de rust is weergekeerd heeft de burgemeester besloten het sluitingsbevel in te trekken.

Coffeeshops Peperstraat en Breestraat weer open Het cameratoezicht van de politie en de gemeente en extra surveillance door politie blijven gehandhaafd in beide straten. Daarnaast zal de coffeeshop-ondernemer zorg dragen voor eigen cameratoezicht, beveiligers en surveillance in en rondom beide zaken. De burgemeester heeft met een brief de ondernemers en bewoners van de Peperstraat en Breestraat van dit besluit op de hoogte gesteld.


Terug
vrijdag 27 juli 2018 09:11:10 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob