Laatste Nieuws

Nog geen plan Prinsenhof en Sint Agathaplein

 

Het college betreurt dat rondom de in het voorjaar gepresenteerde ontwikkelingsvisie onbedoeld het beeld is ontstaan dat al vergaande besluiten zouden zijn genomen over het Prinsenhof en het Sint Agathaplein. Dat is beslist niet het geval. Er wordt pas besloten na goed gesproken te hebben met de stad en de gemeenteraad. In de komende maanden gaat het college van burgemeester en wethouders in gesprek met de stad en de gemeenteraad om tot een breed gedragen plan te komen voor Prinsenhof.

Het college is onder de indruk van de betrokkenheid en de vele reacties op de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het Prinsenhof en het St. Agathaplein. Uit de handtekeningenactie en de ruim 3000 reacties op de digitale enquête blijkt dat vele Delftenaren begaan zijn met de toekomst van deze belangrijke plek in Delft.

Nog geen plan Prinsenhof en Sint Agathaplein

Veel reacties

Uit veel reacties komt naar voren dat Delftenaren grote zorg hebben over een aantal voorstellen uit de ontwikkelingsvisie en dat zij de indruk hebben dat hierover al besluiten zijn genomen. Het college benadrukt dat dit volstrekt niet het geval is.

Nog geen concreet plan

De visie die er nu ligt schetst mogelijkheden, maar is zeker nog geen concreet plan. De daarin geschetste opties  staan nog helemaal niet vast. Het signaal dat door veel Delftenaren over onder meer behoud van het poortje is afgegeven, is helder.

Varianten

Het college werkt op dit moment, op verzoek van de gemeenteraad, een aantal verschillende varianten uit, waarover in het najaar met de stad en gemeenteraad gesproken zal worden. Alle reacties worden hierin meegenomen en gewogen om uiteindelijk tot het beste plan te komen voor het Prinsenhof en Sint Agathaplein.

Bijzondere karakter

Uitgangspunt is en blijft behoud en verbetering van de monumentale kwaliteit van het Prinsenhof en het bijzondere karakter van het Sint Agathaplein en de Prinsentuin. Het is een unieke plek die gekoesterd moet worden.
Terug
vrijdag 31 augustus 2018 07:02:43 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob