Laatste Nieuws

Gezocht: burenverbinders, voor het geval dat

 

Er is weer een nieuw studiejaar van start gegaan. En daarmee telt Delft zo’n 2 procent nieuwe inwoners, eerstejaarsstudenten. Dat betekent wennen – wederzijds wennen. In 9 van de 10 gevallen gaat het helemaal goed.

En in dat tiende geval? Wat zou het goed zijn als er in de wijken dan ‘ambassadeurs’ zouden zijn die, vóórdat overlast escaleert, buren met elkaar in contact weten te brengen en te zorgen voor wederzijds begrip en verbinding, verzuchtten bewonersverenigingen, studentenhuisvesters, studentenverenigingen, politie en gemeente. Zij zijn maar wát bereid om deuren te open voor zo’n wijkambassadeur, als dat kan leiden tot minder overlast en tussenkomst van de politie bij overlastsituaties.

Gezocht: burenverbinders, voor het geval dat

Pilots

Daarom gaan er nu in twee wijken pilots starten, in Voorhof en in de binnenstad. Daar worden wijkambassadeurs aangesteld: betrokken bewoners uit de wijk, die bemiddelen tussen wijkinstanties en bewoners en tussen bewoners onderling, om te komen tot een betere verbinding tussen buren en met de buurt.

Pionieren

De pilot moet uitwijzen wat het ambassadeurschap precies gaat inhouden; de ambassadeurs zullen pionieren! De pilot loopt tot maart 2019.

Aanmelden, of meer weten?

Woont u in Voorhof of de binnenstad en wilt u zich inzetten als ambassadeur en burenverbinder? Of wilt u daar eerst meer over weten? Neem dan contact op met Erik Markus van de gemeente, verkamering@delft.nl.
Terug
vrijdag 31 augustus 2018 08:47:14 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob