Laatste Nieuws

Praten over parkeren

 

De bespreking van de Nota Parkeernormen 2018 heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer afgelopen dinsdag tot een levendig debat geleid.

Het college zegt met deze nota te komen tot een toekomstvast, gebiedsgericht en flexibel parkeernormenbeleid waar bij bouwontwikkelingen in voldoende parkeercapaciteit wordt voorzien. De vragen die door een inspreker en ook door nagenoeg alle partijen werden gesteld, waren: hoe ziet de toekomst eruit, over welke gebieden gaat het specifiek en hoe flexibel worden de parkeernormen toegepast?

Praten over parkeren

Lager autobezit

Het college spreekt in de nota de verwachting uit dat op parkeergebied in 2040, door meer deelgebruik, innovaties en alternatieven voor de auto, minder parkeerplaatsen nodig zijn door een lager autobezit. Voor die tijd verwacht het college nog een stijging van het autobezit. Anders dan de vorige nota uit 2013 biedt deze nota de gemeente de mogelijkheid om in overleg met ontwikkelaars en eigenaren af te wijken van de parkeernormen. Dat kan betekenen dat er minder parkeerplaatsen komen bij woningen waarvan de ontwikkelaar verwacht dat er minder autobezitters zullen gaan wonen. In de nota zijn daarnaast de maximale loopafstanden naar parkeerplekken opgerekt en zijn voor het eerst ook fietsparkeernormen vastgelegd.

Maatwerk

STIP complimenteerde wethouder Martina Huijsmans dat de nota veel maatwerk biedt, maar wees ook kritisch op het ontbreken van een visie op de stad. Ook GroenLinks sprak van een goede ontwikkeling, omdat met deze nota voorgesorteerd kan worden op een stad met een lagere parkeerbehoefte. De VVD was er nog niet van overtuigd dat de deeleconomie in de toekomst het autobezit en autogebruik laat dalen. Tot die tijd moeten de parkeernormen gehandhaafd blijven, vindt de VVD. Ook het CDA sprak over beter te veel dan te weinig parkeerplekken. D66 liet weten het toe te juichen dat de nota meer flexibiliteit toestaat, omdat dat meer ruimte biedt aan woningbouw. De ChristenUnie zei ook vooruit te kijken en sprak net als STIP de verwachting uit dat het aantal auto’s per huishouden zal dalen.

Mobiliteit

De PvdA was blij met de nota die volgens die partij een eerste stap is in het nadenken over mobiliteit. Wethouder Huijsmans haakte daarop in en kondigde aan dat de raad en de stad nog dit jaar worden betrokken bij de totstandkoming van een het Mobiliteitsplan Delft. De wethouder had tijdens het debat daar al veel ideeën over gehoord.
Het CDA liet aan het eind van het debat weten het onderwerp verder te gaan bespreken in de fractie. De VVD kondigde een motie aan, die in de raadsvergadering op donderdag 27 september kan worden ingediend.

De commissie sprak ook over een nieuwbouwplan van 71 appartementen Mercuriusweg 1 en over de ambities voor de Yperstraat en omgeving. Kijk op de site van de gemeenteraad voor een uitgebreid verslag.
Terug
vrijdag 14 september 2018 10:05:24 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob