Laatste Nieuws

Schietincident Breestraat

 

19 september, 18.30 uur: Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft na overleg met politie en justitie besloten dat de coffeeshop The Game weer open mag. De coffeeshop The Game was op 16 september voor 72 uur gesloten naar aanleiding van een nieuw schietincident.

“In de afgelopen maanden heb ik een aantal malen te maken gehad met schiet- en granaatincidenten. Ook elders in Nederland vinden op dit moment dergelijke incidenten plaats. Gaandeweg ontstaat het beeld dat (tijdelijke) sluiting van een onderneming als reactie op een dergelijk incident, niet helpt. Sterker, de kans is groot dat daarmee het gedrag van de aanslagplegers juist beloond wordt, hetgeen uitlokt tot herhaling. Daarmee wordt de stad, in tegenstelling tot het beoogde doel van de maatregel, juist onveiliger. Naast het feit dat ik van mening ben dat crimineel gedrag nimmer beloond dient te worden, wil ik het gevaar van een impliciete uitnodiging tot herhaling voorkomen."

Schietincident Breestraat

"In beginsel ben ik dan ook voornemens, uitzonderingen daargelaten, bij dit type geweld niet langer over te gaan tot sluiting (behoudens zo nodig enkele dagen om de openbare orde/rust te herstellen). Randvoorwaarde daarbij is wel nadrukkelijk dat met de betreffende ondernemer tot goede afspraken gekomen kan worden. Onder deze afspraken moet onder andere verstaan worden: veiligheidsmaatregelen zoals eigen cameratoezicht, beveiligers en surveillance in en rondom het bedrijf, medewerking aan onderzoek van politie en justitie.”

De burgemeester heeft met de betrokken ondernemer van The Game (tevens eigenaar van coffeeshop The Future) inmiddels afspraken gemaakt over per direct te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen betreffen zowel The Game, als coffeeshop The Future.

Daarnaast zal het cameratoezicht van de politie en de gemeente op beide locaties worden voortgezet en er zal sprake zijn van extra surveillance door de politie.

16 september, 12.00 uur: Vanochtend, zondag 16 september, kwam bij de politie een melding binnen van een schietincident bij coffeeshop The Game in de Breestraat in de binnenstad van Delft. Momenteel vindt politieonderzoek plaats.

De burgemeester heeft besloten om coffeeshop The Game vooralsnog voor 72 uur te sluiten in het belang van openbare orde en veiligheid, om de rust in de Breestraat te herstellen en om ruimte te geven aan politie en het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen. In deze periode kan zij zich op weloverwogen wijze beraden op eventuele vervolgstappen.
Terug
vrijdag 21 september 2018 07:58:36 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob