Laatste Nieuws

Begroting 2019: stijging woonlasten beperkt

 

De begroting van Delft is ook de komende jaren in evenwicht. De cijfers voor de periode 2019-2022 laten zien dat de gemeente meer ruimte krijgt om te investeren in de ontwikkeling van de stad.

Het college kiest ervoor de stijging van de woonlasten voor Delftenaren in 2019 te beperken. In de nieuwe begroting stelt het college van burgemeester en wethouders voor de woonlasten in 2019 niet te laten stijgen, behalve met een correctie voor inflatie bij de onroerendezaakbelasting (2,4%) en de afvalstoffenheffing (1,67%). De rioolheffing gaat niet omhoog, en blijft volgend jaar dus gelijk.

Begroting 2019: stijging woonlasten beperkt

Positief beeld

De begroting (pdf, 3MB) die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad laat een positief beeld zien. De financiële ruimte is wel beperkt, ook in de komende jaren. Delft blijft daarom een behoedzaam en solide beleid voeren, om de gemeente financieel te versterken. Tegelijkertijd vragen de opgaven waar Delft voor staat om ambitie: de stad moet ook investeren om ook in de toekomst gezond te blijven.

Bestuursprogramma

Het college werkt op dit moment aan het uitwerken van de plannen voor de komende jaren in een bestuursprogramma. Hierin legt het college nieuwe accenten in het beleid. Omdat de financiële ruimte klein is, zal het college keuzes moeten maken. Deze keuzes wil het college afwegen samen met de raad en met inbreng van de stad.

Meer informatie leest u op de speciale begrotingspagina.
Terug
vrijdag 28 september 2018 09:30:56 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob