Laatste Nieuws

Uitwerking visie Prinsenhof: meer tijd

 

Het college wil bij de uitwerking van de visie voor het Prinsenhof meer tijd nemen om de inbreng van betrokken bewoners te kunnen verwerken. Naar verwachting komt het voorstel nu in januari 2019. 

De gemeenteraad heeft zich eind 2017 gebogen over de ontwikkelingsvisie voor het Prinsenhof. Toen is besloten dat de gemeente de visie voor het complex laat uitwerken in enkele concrete varianten. De planning was dat er in september een voorstel zou liggen, waarmee de raad keuzes kan maken voor de ontwikkeling van het Prinsenhof en het St. Agathaplein.

Uitwerking visie Prinsenhof: meer tijd

Zorgvuldig verwerken

In een brief aan de gemeenteraad laat het college nu weten dat het voorstel enkele maanden opschuift. Dit geeft meer tijd om alle inbreng én de resultaten van de benodigde onderzoeken zorgvuldig te kunnen verwerken. Vanaf mei is de gemeente in gesprek met de stad over de visie, om ideeën, kansen en bezwaren op te halen en mogelijke oplossingen te bespreken. Delftenaren konden meedoen, onder meer tijdens een inloopavond en door het invullen van een digitale enquête. Van deze laatste mogelijkheid hebben bijna 4.000 mensen gebruik gemaakt.

Klankbordgroep denkt mee

Het college vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor de uiteindelijke keuze. Ook in de komende periode wil het gemeentebestuur daarom verdere gesprekken voeren met de stad. Daarnaast wil het college een klankbordgroep samenstellen, met daarin een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Deze klankbordgroep gaat meedenken in het verdere proces.

Keuze voor scenario

Het is de bedoeling dat de drie toekomstscenario’s voor het Prinsenhof in januari klaar zijn. De gemeenteraad kan hieruit een keuze maken, als ook de effecten van elk scenario goed zijn doorgerekend. Dat gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2019. Daarna kan een architect aan de slag om het scenario dat de voorkeur heeft uit te werken in een concreet plan voor het museum. Ook in de fase van het uitwerken van het plan wil het college bewoners en belanghebbenden vragen om mee te denken.
Terug
vrijdag 28 september 2018 09:34:59 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob