Laatste Nieuws

Commissie kritisch

 

Diverse fracties plaatsten dinsdag vraagtekens bij de manier waarop de gemeente Delft omgaat met haar uitkeringsgerechtigden. Dat leidde in de commissie Sociaal Domein en Wonen op 2 oktober tot een uitvoerig debat.

Aanleiding was het jaarverslag over het gemeentelijk handhavingsbeleid binnen de Participatiewet. In dat verslag wordt teruggeblikt op de handhavingsactiviteiten in 2017. Uit de cijfers blijkt onder meer dat het aantal waarschuwingen, maatregelen en boetes iets is gedaald ten opzichte van 2016.

Commissie kritisch

Sociaal uitzendbureau

De commissie reageerde ook kritisch op de brief van het college over de proef met een sociaal uitzendbureau  bij Werkse! Dit is volgens het college een nieuw initiatief om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een baan te geven. Als een bijstandsontvanger aan een baan wordt geholpen, bespaart de gemeente daarmee gemiddeld 15.000 euro per jaar. Maar aan het plan hangt ook een kostenplaatje voor de gemeente. Dat riep bij diverse fracties de nodige vragen op. Dit jaar is een gemeentelijke bijdrage nodig van 51.400 euro en volgend jaar van 219.600 euro. Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag op de website van de Delftse gemeenteraad.

Donderdag

Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en CDA bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 4 oktober het proces rond de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof-Agathaplein. Onafhankelijk Delft heeft om bespreking gevraagd omdat ze partijen wil vragen of zij nog ruimte zien voor een andere invulling van de vernieuwing van museum Prinsenhof en het Sint Agathaplein. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Markt. U kunt deze vergadering bijwonen in het stadhuis of bekijken via de webcast.
Terug
vrijdag 5 oktober 2018 07:10:56 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob