Laatste Nieuws

Wensen en zorgen in begrotingsdebat

 

In de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 18 oktober hebben de raadsfracties de najaarsrapportage 2018 en de programmabegroting 2019-2022 besproken.

In een uitvoerig debat zetten de fracties hun eigen accenten bij een begroting die gebaseerd is op de uitvoering van het ingezette beleid. Nieuwe plannen en voorstellen komen pas begin 2019 aan bod bij de vaststelling van het bestuursprogramma. De partijen namen uitgebreid de tijd om hun standpunten en wensen te laten horen.

Wensen en zorgen in begrotingsdebat

Aan het eind van het debat besloot de commissie dat de najaarsrapportage 2018 door de raad op 8 november als hamerstuk kan worden vastgesteld. De begroting is aan de bespreekagenda toegevoegd. Bij die bespreking kunnen aangekondigde moties in stemming worden gebracht.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering
Terug
vrijdag 26 oktober 2018 09:15:32 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob