Laatste Nieuws

Groen & Gemak: geen gedoe

 

Wat hebben huiseigenaren nodig om groene maatregelen te treffen in en om hun huis? Dat onderzoeken ECN, onderdeel van TNO, en de TU Delft, onder de noemer ‘Groen & Gemak’. De gemeente Delft is als partner bij dit project betrokken. Bent u huiseigenaar in Delft? Uw deelname aan het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

Groen & Gemak gaat over drie vormen van duurzame maatregelen: verminderen van energieverbruik, overschakelen op duurzame energiebronnen en het zodanig inrichten van huis en omgeving dat deze bestand zijn tegen regenwateroverlast, ofwel ‘water-robuust’ zijn. Groen & Gemak wil huiseigenaren verleiden om op al deze terreinen meer groene maatregelen te treffen. 

Groen & Gemak: geen gedoe

Daarbij gaat het in dit geval niet over financiële prikkels, maar over ontzorgen – anders gezegd: om het wegnemen van ‘gedoe’. Een bekend voorbeeld op het gebied van energiebesparing is het aanbod de zolder op te ruimen als deze geïsoleerd wordt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen zolderisolatie uitstellen omdat ze tegen het opruimen van de zolder opzien.

Vragenlijst

ECN, onderdeel van TNO, en de TU Delft hebben een vragenlijst opgesteld, om van huiseigenaren te vernemen welke factoren hen beïnvloeden bij het treffen van duurzame maatregelen. De vragenlijst is vorige week verspreid onder alle leden van het Delft Internet Panel (DIP).
Maakt u geen deel uit van het DIP, maar bent u wel huiseigenaar? Dan kunt u de enquête online invullen. U vindt de link naar het onderzoek ook op www.delft.nl/groengemak.
Naast Delft doen Amsterdam, Zaandam, Haarlemmermeer en Leeuwarden mee aan het onderzoek. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor de ontwikkeling van een passend aanbod aan groene maatregelen. Met uw deelname levert u een bijdrage aan het onderzoek én u maakt bovendien kans op een dagje uit!

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/groengemak.
Terug
vrijdag 26 oktober 2018 09:30:00 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob