Laatste Nieuws

Kabeldistrict: een stukje New York in Delft

 

Op een deel van Schieoevers Noord komt een levendige, productieve stadswijk waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Kabeldistrict Delft wordt een gebied met circa 3.000 woningen en 2.000 extra arbeidsplaatsen. Amvest en Kondor Wessels Vastgoed willen op het terrein van de voormalige Nederlandsche Kabelfabriek een werk-woonbuurt maken die doet denken aan het New Yorkse Meatpacking District. Er komt eigenzinnige bedrijfsruimte; een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers. Dat wat op de nabij gelegen Technische Universiteit Delft wordt bedacht, wordt hier straks gemaakt.  

In Kabeldistrict Delft komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komen er sociale huurwoningen en circa 1.500 vrijesectorhuurwoningen in het middensegment. Het gebied wordt daarmee aantrekkelijk voor nieuwe generaties.

Kabeldistrict: een stukje New York in Delft

Verdere ontwikkelingen

De stedenbouwkundige opzet van architectenbureau Mei Architects and Planners is in lijn met de plannen van de gemeente Delft. De gemeente legt deze plannen de komende maanden ter inspraak aan de stad voor. Belanghebbenden worden ook betrokken bij de verdere ontwikkelingen en bestemmingsplannen voor het Kabeldistrict.

Goede verbindingen

Het Kabeldistrict in Delft wordt de komende tien jaar geleidelijk getransformeerd. Het gebied ligt vlakbij de binnenstad van Delft en tussen twee grote treinstations: station Delft-Zuid en station Delft. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de TU Delft en er is een directe verbinding met de A4 en A13.

Optimale bereikbaarheid

Dit zorgt voor een optimale bereikbaarheid van onder andere Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en Den Haag. In de plannen wordt ook veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en slimme oplossingen om mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk te bewegen.
Terug
vrijdag 2 november 2018 07:39:58 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob