Laatste Nieuws

Vuurwerkvrije zone? 

 

Nog twee maanden en het is weer oud & nieuw. Steeds meer mensen geven aan moeite te hebben met de herrie en risico’s van vuurwerk. Daarom stelt de gemeente inwoners in de gelegenheid een zone ‘vuurwerkvrij’ te verklaren. Let op: het gaat om vrijwillige vuurwerkvrije zones – regel het dus goed met elkaar!

De komende jaarwisseling kunnen inwoners van Delft een zone in hun stad vuurwerkvrij verklaren. Het is daarbij van groot belang dat er binnen een buurt voldoende draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone, want deze wordt ingesteld op basis van vrijwilligheid. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone; de politie en de gemeente komen niet handhaven.

Vuurwerkvrije zone? 

Borden

Wilt u een vuurwerkvrije zone in uw buurt? Maak goede afspraken met uw buurtgenoten over (de grootte van) de zone en respecteer elkaars wensen. U kunt bij de gemeente terecht voor borden waarmee u de zone kunt begrenzen.


Wilt u meer informatie of een vuurwerkvrije zone aanmelden? Stuur een e-mail naar Veiligheid@Delft.nl.
Terug
vrijdag 2 november 2018 07:53:20 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob