Laatste Nieuws

Kritische opmerkingen over Nieuw Delft

 

Bijna alle fracties  in de commissie Ruimte en Verkeer hebben dinsdag 20 november kritische opmerkingen gemaakt over het bestemmingsplan voor het zuidelijk deel van Nieuw Delft. Het plan vormt de basis voor een nieuw hoogstedelijk gebied met een mix van wonen, werken, voorzieningen en andere functies en maakt onder meer de bouw van 960 woningen mogelijk.

Zo was er de vraag waarom er zoveel kantoorruimte was gepland en zo weinig ruimte voor betaalbare huurwoningen. Ook waren er zorgen over de ontsluiting van de wijk, het parkeren en het ontbreken van een samenhang. Een inspreker wees onder meer op de toegestane bouwhoogtes waarbij hij vreesde niet alleen zijn uitzicht en privacy te verliezen, maar ook zijn woongenot.

Kritische opmerkingen over Nieuw Delft

De commissie besprak verder een bewonersbrief over het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers in de Hof van Delft en Harnaschpolder en tijdelijke graffiti-kunst bij de Sebastiaansbrug. Tenslotte waren er vragen over de locaties Kruisstraat en het iets verderop geleden V&D-terrein. Meer weten? Lees dan het volledige verslag van deze vergadering.

Jaaroverzicht bezwaarschriften

In de commissie Economie, Financiën en Bestuur van donderdag 16 november riep het jaaroverzicht 2017 bezwaarschriften bij de politieke partijen veel vragen op. Er was teleurstelling over het feit dat 27% van de bezwaren in 2017 buiten de termijn werd afgehandeld. Ook andere fracties lieten weten dat het overschrijden van de termijn zo veel mogelijk beperkt moet blijven. Daarnaast viel het op dat er meer bezwaren waren gemaakt tegen besluiten die te maken hebben met de Participatiewet. Volgens sommige fracties zou het daarbij weleens om het topje van de ijsberg kunnen gaan. Meer weten? Lees ook dan het volledige verslag van deze vergadering.

Volgende week

Volgende week staan er vier vergaderingen gepland. Er is een reserve-avond voor alle commissies, een themabijeenkomst economie en een commissievergadering rekening en audit. Op donderdag 29 november vergadert de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeenteraad.
Terug
vrijdag 23 november 2018 08:43:28 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob