Laatste Nieuws

Gemeenteraad van Delft heeft een volle agenda

 

De gemeenteraad bespreekt in de vergadering van donderdag 29 november zes onderwerpen waarbij door fracties in de commissievergaderingen moties zijn aangekondigd.

Bij het voorstel van het college aan de gemeenteraad over de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van drie appartementen op de locatie Oostsingel 181 in Delft, lieten GroenLinks, Stadbelangen Delft, CDA, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, SP en PvdA in de commissie Ruimte en Verkeer weten dat ze dit voorstel verder met hun fractie wilden bespreken.

CDA en Stadsbelangen Delft kondigden een motie aan bij het voorstel Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Delft, zuidelijke velden. De PvdA, GroenLinks, STIP, SP en ChristenUnie namen dit onderwerp voor verdere bespreking mee terug naar hun fractie.

Gemeenteraad van Delft heeft een volle agenda

Toegevoegd

De fractie van het CDA overweegt een motie bij het voorstel  Derde wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10’. De brief van het college over de Pilot Sociaal Uitzendbureau Werkse! is toegevoegd aan de raadsagenda, omdat hierbij de fracties van STIP, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en CDA een motie overwegen.

Moties

Moties zijn ook aangekondigd door de fracties van CDA, Onafhankelijk Delft en D66 bij de brief van het college over het Jaarverslag handhaven Participatiewet. D66 denkt aan een motie bij de collegebrief over het Jaaroverzicht bezwaarschriften 2017.

Webcast

De raadsvergadering begint donderdag om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal in het stadhuis op de Markt of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast. Kijk op de website van de Delftse gemeenteraad voor meer informatie.
Terug
vrijdag 30 november 2018 07:15:35 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob