Laatste Nieuws

Voorstel: verleng starters- en blijverslening

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om de starterslening en de blijverslening te verlengen tot 1 januari 2020.

De starterslening is voor starters op de woningmarkt die moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. De lening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning en het bedrag dat een bank maximaal verstrekt. De starterslening is een aanvulling op een gewone hypotheek en gaat altijd samen met de Nationale Hypotheek Garantie. Kijk op deze website voor meer informatie over de voorwaarden van de starterslening.

Voorstel: verleng starters- en blijverslening

Blijverslening

De blijverslening is een financieel steuntje in de rug voor Delftse woningeigenaren die hun woning willen aanpassen als er een specifieke zorgvraag is van henzelf of een gezinslid, zoals een kind met een beperking. Een gewone hypotheek of lening is immers niet altijd mogelijk. Kijk op deze website voor meer informatie over de blijverslening.
Terug
vrijdag 30 november 2018 07:20:38 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob