Laatste Nieuws

Gemeente zet extra in op schuldhulp

 

Meer Delftenaren die de weg naar schuldhulpverlening vinden, een daling van de gemiddelde schuld en meer geslaagde bemiddelingstrajecten. Dit is de basis van de nota Schuldhulpverlening 2019-2022. Het uiteindelijk doel is dat er minder Delftenaren problematische schulden hebben.

Schulden komen meestal niet alleen en zijn vaak een signaal dat er meer problemen spelen binnen een huishouden. Daar komt bij dat slechts een heel klein deel van de mensen met financiële problemen zich meldt. Dit geldt voor heel Nederland. Om ervoor te zorgen dat inwoners zich eerder melden, zet de gemeente Delft de komende jaren in op het voorkomen van schulden, het vroeg signaleren van betalingsachterstanden en schuldhulpverlening en bemiddeling.

Gemeente zet extra in op schuldhulp

Samen met partners

Om inwoners te bereiken, zijn de partners in het sociaal domein van groot belang. Werkgevers kunnen medewerkers met schulden herkennen en doorverwijzen naar schuldhulpverlening. Voorlichting kan ook gegeven worden door bijvoorbeeld woningcorporaties, zorginstellingen, het UWV of Delft Support.

Voorkomen van schulden

Met deelname aan het project Geldfit.nl wil de gemeente Delft dat organisaties in Delft die hulp kunnen bieden, makkelijker te vinden zijn. Daarbij moet de communicatie vanuit de gemeente eenvoudiger, zodat inwoners beter en sneller te horen krijgen wat bijvoorbeeld de Financiële Winkel voor hen kan betekenen.

Inspelen op levensgebeurtenissen

Het bereiken van de 18-jarige leeftijd is een belangrijke gebeurtenis in een mensenleven. Er verandert dan veel, ook financieel. Dat geldt ook voor levensgebeurtenissen als echtscheidingen, overlijden van een partner, het krijgen van een kind en het verliezen van een baan of juist weer aan het werk gaan vanuit een uitkeringssituatie. De gemeente gaat zich richten op de bewustwording rondom de gevolgen van een levensgebeurtenis om zo problemen zo veel als mogelijk te voorkomen.

Het college heeft de nota Schuldhulpverlening deze week naar de gemeenteraad gestuurd.
Terug
vrijdag 21 december 2018 09:06:37 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob