Laatste Nieuws

Laatste raad van dit jaar

 

Vorige week is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de geamendeerde verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019. Ook boog de raad zich over stookkosten, laagdrempelig bezwaar maken, deelfietsen, en het streven om meer straatnamen te vernoemen naar prominente Delftse vrouwen.

De nieuwe Wmo-verordening komt in de plaats van de huidige Wmo-verordening, die regelde dat zorg per uur ingekocht kon worden. Voor 2019 wordt zorg regionaal ingekocht om resultaten te behalen; vanaf 1 januari gaat een huishouden elke vier weken een abonnementstarief van € 17,50 betalen voor Wmo-ondersteuning.

Laatste raad van dit jaar

Dagbesteding kan nu ook aangewezen worden als een vorm van respijtzorg, zodat een mantelzorger even de handen vrij heeft, niet vereenzaamt en even op adem kan komen. Ook krijgt de gemeente meer mogelijkheden om een blijk van waardering voor mantelzorgers te organiseren. Tot nu toe was dat jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, maar daar kan het college in overleg met mantelzorgers nu iets voor bedenken, waarbij oog is voor verschillende groepen mantelzorgers.

Stookkosten

‘College, onderzoek welke ruimte de Warmtewet en de Huurwet bieden om in bepaalde gevallen een collectief meetsysteem voor stookkosten in plaats van individuele meters te hanteren. Ga daarover in overleg met de Delftse woningbouwcorporaties en neem de afspraken die gemaakt worden op in de prestatieafspraken met de corporaties.’ Dat is de strekking van de motie Stookkosten huurwoningen Delft die werd ingediend door de fracties van SP, CDA en Onafhankelijk Delft. De motie werd aangenomen door een ruime meerderheid van de raad. Stadsbelangen Delft, STIP en VVD stemden tegen. De motie vloeide direct voort uit de acties van huurders in de Poptahof, die na het plaatsen van individuele meters op de verwarming geconfronteerd werden met torenhoge stookkosten. Wethouder Karin Schrederhof noemde verduurzaming van woningen als voorbeeld om afspraken over te maken met de corporaties – ze kan geen afspraken met corporaties maken over zaken die de Huurwet overstijgen.

Ambtelijk horen

Ambtelijk horen is de naam van een snelle, laagdrempelige bezwaarprocedure van de gemeente. Daarnaast is er ook een procedure via de adviescommissie voor bezwaarschriften. Samen vormen die procedures het gemengd model. Ambtelijk horen werkt prima, aldus het college in een reactie op de evaluatie van het gemengd model. Diverse fracties zagen wel verbetermogelijkheden. Wethouder Karin Schrederhof gaat daarmee aan de slag. In het eerste kwartaal van 2019 krijgt de raad een verbeterplan.

Deelfietsen

Wethouder Martina Huijsmans is volop in gesprek met Mobike dat in Delft proefdraait met de deelfietsen. Ook is ze in overleg met Rotterdam en Den Haag om met die steden de deelfietservaringen te delen. Volgens de wethouder zijn deelfietsen een kans voor duurzame mobiliteit maar is het een zoektocht naar wat werkt, omdat er op dit gebied nog weinig wetgeving is. In het eerste kwartaal van 2019 informeert de wethouder de raad over de stand van zaken.

(Meer) vrouwen op straatnaamborden

De PvdA heeft het uitgerekend: van alle naar personen vernoemde straten, verwijst 13,2 procent naar een vrouw. Wethouder Martina Huijsmans beloofde de raad om zich als lid van de straatnaamcommissie hard te maken om meer straten en plekken in de openbare ruimte te vernoemen naar vrouwen die een prominente rol in de Delftse samenleving hebben gespeeld. Ook de straatnaamcommissie wil meer balans wil in de naar personen vernoemde straten in Delft. Volgens de wethouder gaat de commissie daarbij ook breder kijken naar de diversiteit van bijvoorbeeld helden uit de Delftse geschiedenis die zijn onderbelicht.

 

Kijk voor een uitgebreid verslag van deze vergadering op de site van de gemeenteraad.
Terug
vrijdag 28 december 2018 07:03:26 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob