Laatste Nieuws

Denk mee over Delft

 

De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom wil de gemeente de visie samen met de stad maken. Uw mening is belangrijk. Wilt u meedenken? Circa 4000 inwoners hebben het afgelopen jaar meegedacht over de toekomst van Delft; tijdens straatinterviews, via het Delft Internet Panel, de Stadskrant Delft en via social media is veel informatie opgehaald. De gemeente wil echter dat alle Delftse groepen aan het woord komen. Vandaar dat er drie kleine bijeenkomsten worden georganiseerd om over een aantal onderwerpen door te praten. 

Woont u in Delft en wilt u meepraten over uw straat? Meld u dan aan voor de bijeenkomst op woensdag 9 januari 2019. De gemeente gaat graag met u in gesprek over bijvoorbeeld de stoepen, het groen, de parkeerplaatsen en ontmoetingsplekken in uw straat en omgeving.

Denk mee over Delft

De randen van de stad

Delft moet de komende jaren veel woningen bijbouwen. Door gebrek aan ruimte moet de gemeente keuzes maken: bijbouwen in de huidige wijken of aan de randen van de stad. Dit kan betekenen dat de binnenstad voller wordt of dat het ten koste gaat van het groen aan de rand van de stad. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 januari 2019.

Gemengd wonen

Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeente in gesprek over gemengd wonen. De gemeente wil in Delft dat verschillende mensen in de wijken wonen. Dat betekent bewoners van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. Wijken met een rustige sfeer en waar iedereen zich prettig voelt. Wilt u hierover meepraten met de gemeente? Dit kan op dinsdag 15 januari 2019.

Aanmelden

De bijeenkomsten vinden plaats in het stadskantoor van de gemeente aan het Stationsplein 1 in Delft. Aanvang: 19.00 uur.  Meld u aan via omgevingswet@delft.nl en vermeld aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen. Let op, er is een maximaal aantal per bijeenkomst dus vol = vol.
Terug
vrijdag 28 december 2018 07:36:12 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob