Laatste Nieuws

Delft: goud in handen

 

In haar nieuwjaarstoespraak, 5 januari op de Markt stelde burgemeester Marja van Bijsterveldt dat Delft goud in handen heeft.

Van Bijsterveldt bedankte de politie, brandweer, hulpdiensten en alle anderen die hebben meegeholpen de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarna merkte ze op dat Delft goud in handen heeft op tal van terreinen – in verleden, het heden en de toekomst. Ze memoreerde onder meer de oplevering van de spoorzone, het nieuwe stadsbestuur, de pas geopende protonenkliniek en technische innovaties uit het voorbije jaar.

Delft: goud in handen

Verbonden stad

Daarbij tekende ze aan dat we er wel scherp op moeten zijn dat ontwikkelingen ten goede komen aan álle Delftenaren, omdat Delft een verbonden stad wil zijn. “Dit betekent dat we een stad willen zijn waar mensen elkaar ontmoeten, waar ‘onbekend maakt onbemind’ geen voet aan de grond krijgt. Waar gemeente, inwoners en ondernemers samenwerken, waar rijk en arm elkaar ontmoeten in de bieb, bij de sport, op school, in de wijk; waar de vele jonge mensen die verbonden zijn aan onze kennisinstellingen niet blijven zitten in hun bubbel, maar hun kennis en energie inzetten voor het versterken van andere delen van de stad.”

Dieptepunt

De geweldsincidenten noemde Van Bijsterveldt een dieptepunt en een frustrerende ervaring. “Niet alleen tastten de daders andermans eigendom aan; ze pleegden ook inbreuk op het gevoel van veiligheid in de stad. Het allerergste is natuurlijk dat in dat geweld een jong mens het leven verloor. Voor mijn gevoel staat zulke ‘grootstedelijke’ problematiek in schril contrast met Delft, met zijn gemoedelijke, bijna dorpse karakter. Delft kent nog een ontspannen, menselijke maat en dat willen we zo houden. Daar zet ik mij ook in 2019 opnieuw vol voor in.” 

Gouden Eeuw

Tot slot, voor ze alle Delftenaren een prachtig 2019 wenste, blikte de burgemeester nog vooruit op het thema van 2019: Delft en de Gouden Eeuw. “Die Gouden Eeuw heeft ons heel veel gebracht. Belangrijke Nederlandse waarden als tolerantie en vrijheid van religie hebben hun wortels in die periode. Maar ook op het gebied van innovatie, creativiteit en kunst gebeurden er in die tijd geweldige dingen, juist ook hier in Delft. En dat gaan we opnieuw beleven!”
 

Meer lezen? Bekijk dan de volledige toespraak.
Meer weten over het themajaar Delft en de Gouden Eeuw? Kijk op de site van VVV Delft.
Terug
vrijdag 11 januari 2019 09:57:53 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob