Laatste Nieuws

Verkeerslicht kruising Jaffalaan - Mekelweg

 

Na een  proef met een tijdelijk verkeerslicht op de drukke fietsoversteek Jaffalaan – Mekelweg heeft het college van b&w besloten hier een definitief verkeerslicht te plaatsen. Het maakt de oversteek veiliger voor fietsers en automobilisten. 

De proef is begin september van start gegaan. Een evaluatie heeft uitgewezen dat een verkeerslicht de verkeersveiligheid ten goede komt. Dit ondanks het feit dat er fietsers (circa 5 tot 10 procent) en automobilisten zijn die het verkeerslicht negeren. De aanname van de onderzoekers is dat dit door gewenning, handhaving en/of verbetering van de regelinstallatie kan afnemen.

Verkeerslicht kruising Jaffalaan - Mekelweg

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd van het autoverkeer is met de plaatsing van het verkeerslicht iets gedaald. Voor fietsers geldt dat zij in verreweg de meeste gevallen hooguit voor één rood stoplicht moeten wachten. Op een tijdstip van meting waarbij dat niet het geval was, was de ruimte op het kruispunt te krap voor de grote hoeveelheid fietsers van dat moment.

Vlotter afwikkelen

Om de afwikkeling van fietsers vlotter te laten verlopen, wordt de fietsoversteek voor fietsers komend uit de Jaffalaan met 1 meter verkort en wordt de fietsoversteek verbreed van 3 naar 5,5 meter. 
Terug
vrijdag 1 februari 2019 06:53:42 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob