Laatste Nieuws

Sluitingsbevel coffeeshops niet verlengd

 

Op 26 oktober jl. heeft de burgemeester van Delft de coffeeshops aan de Peperstraat en de Breestraat voor maximaal drie maanden gesloten. Deze periode loopt 26 januari a.s. af. De burgemeester verlengt het sluitingsbevel voor de coffeeshops niet.

In overleg met politie en justitie heeft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt in de afgelopen maanden steeds goed gekeken welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid in de stad te waarborgen. In de afgelopen periode heeft ze verschillende maatregelen genomen, zoals extra surveillance, cameratoezicht, verscherpt toezicht en als zwaarste maatregel het sluitingsbevel.

Sluitingsbevel coffeeshops niet verlengd

Ontwikkelingen

Op basis van de actuele informatie heeft de burgemeester besloten om het sluitingsbevel niet te verlengen. De overige maatregelen blijven de komende tijd vooralsnog van kracht. Aan de hand van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie vindt waar mogelijk een verdere afbouw plaats. 

26 januari

Dit betekent dat de coffeeshops weer open mogen vanaf 26 januari. Daadwerkelijk openen is een zaak van de ondernemer. De eigenaar van de coffeeshops heeft laten weten dat hij heeft besloten de coffeeshops niet meer zelf te exploiteren. Hij is voornemens zijn zaken te verkopen.

Voorkomen van overlast

Een nieuwe eigenaar moet opnieuw een vergunningaanvraag doen. Aan een dergelijke vergunning is een onderzoek verbonden. Dit onderzoek duurt enkele weken. Een en ander vindt in nauw overleg plaats met politie en justitie. Met een nieuwe eigenaar zal de burgemeester ook in gesprek gaan over het voorkomen van overlast in de buurt van de coffeeshops. Als een nieuwe ondernemer aan alle voorwaarden voldoet kan hij de coffeeshops in de Peperstraat en Breestraat gaan exploiteren.

Zie ook: weblog met een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen rond de schietincidenten in de binnenstad.




Terug
vrijdag 1 februari 2019 07:16:32 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob