Laatste Nieuws

Commissie positief over nota schuldhulpverlening

 

De Delftse politiek heeft in de commissie Sociaal Domein en Wonen overwegend positief gereageerd op de nota schuldhulpverlening 2019-2022. Hierin beschrijft het college de manier waarop en hoe de hulp aan mensen met schulden wordt gegeven.

Het college wil over vier jaar minder Delftenaren met problematische schulden. Bovendien moeten meer inwoners de hulp kunnen vinden en er gebruik van maken. De gemiddelde schuld moet zijn gedaald en er moeten meer onderlinge afspraken met schuldeisers komen om tot een regeling te komen. Vroeg signaleren van schulden, maatwerk en heldere informatie moeten voorkomen dat mensen met problematische schulden te maken krijgen.

Commissie positief over nota schuldhulpverlening

Waardering

Een meerderheid van de fracties in de commissie zei zich in die aanpak te kunnen vinden. Daarnaast was er in de commissie ook waardering voor de verbeteringen naar aanleiding van het onderzoek naar de onregelmatigheden bij de Financiële Winkel van de gemeente. Die onregelmatigheden waren in oktober vorig jaar geconstateerd.

Oplossingen zoeken

In dat onderzoek bleek dat 55 mensen met schulden door fouten van één medewerker zijn gedupeerd. Voor deze mensen wordt naar een oplossing gezocht. Volgens wethouder Karin Schrederhof gaat het daarbij in de meeste gevallen over afhandelingstermijnen en in sommige gevallen over afspraken met derden.

Verbeteringen

Daarnaast worden ook interne verbeteringen doorgevoerd die voorkomen dat individuele ambtenaren in de fout kunnen gaan. Ambtenaren van de Financiële Winkel gaan meer samenwerken, met elkaar meekijken, meer rapporteren en worden vaker gecontroleerd.

Andere gemeentelijke afdelingen

Verschillende fracties spraken hun zorg uit of de fouten bij de Financiële Winkel ook bij andere gemeentelijke afdelingen kunnen voorkomen. De wethouder stelde de partijen gerust dat in de organisatie breder wordt gekeken en wees er onder meer op dat het college vier ton extra uittrekt voor organisatieontwikkeling om de ambtelijke organisatie continu te verbeteren.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze commissievergadering.
Terug
vrijdag 8 februari 2019 06:46:01 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob