Laatste Nieuws

College aan de slag met bestuursprogramma

 

De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 31 januari groen licht gegeven aan het college om het bestuursprogramma 2018-2022 ‘Voorbereid op de toekomst’ uit te gaan voeren. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met het voorstel.

Het bestuursprogramma beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA in 2018 sloten. In het bestuursprogramma noemt het college een stevige basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie als de vijf noodzakelijke opgaven voor de komende jaren.

College aan de slag met bestuursprogramma

Vraagtekens

Hoe die opgaven gerealiseerd moeten worden, daar werden door verschillende fracties vraagtekens bij gezet. Net als in de commissie Algemeen drongen verschillende fracties aan op concrete acties, heldere streefgetallen, financiële onderbouwing of het richten van de aandacht op andere zaken.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.
Terug
vrijdag 8 februari 2019 06:53:03 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob