Laatste Nieuws

Delft krijgt internationaal voortgezet onderwijs

 

Het Stanislascollege start per 1 augustus met de International School Delft Secondary School. Deze school wordt een aparte vestiging van de school voor havo, atheneum en gymnasium aan het Westplantsoen in Delft.  De gemeente Delft is blij met deze ontwikkeling, net als de ouders en leerlingen van de reeds bestaande International School Delft Primary School. Goed internationaal onderwijs past bij de ambitie van Delft om internationaal talent aan te trekken en te behouden.

Er is ruim voldoende behoefte en potentie om in Delft een internationale school voor voortgezet onderwijs te starten, zo blijkt uit onderzoek. De vraag naar internationaal onderwijs is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De verwachting is dat deze trend doorzet.

Delft krijgt internationaal voortgezet onderwijs

Daarom startte Laurentius Stichting vijf jaar geleden al de International School Delft voor basisonderwijs. Inmiddels zitten op deze school 160 leerlingen. Veel leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders zijn blij dat zij straks kunnen doorstromen naar de International School Delft Secondary School.

Onderwijsbehoefte

Wethouder Hatte van der Woude ziet nog een andere reden voor de komst van deze school: “Het aanbod van internationaal onderwijs speelt een belangrijke rol in het vestigen van buitenlandse bedrijven in Nederland en het aantrekken van internationale kenniswerkers. Bij het werven van nieuw personeel, maakt de aanwezigheid van internationaal onderwijs het verschil.”

Economisch belang

Het aanbod van internationaal onderwijs dient de onderwijsbehoefte en het recht op onderwijs van kinderen uit internationaal georiënteerde gezinnen. Het dient ook het economisch belang van de regio. Maatschappelijk zien we onder andere een meerwaarde door gedeeld gebruik van maatschappelijke- en sportvoorzieningen. Ook samenwerkingsvormen tussen scholen bij het aantrekken van (internationaal) personeel, doorgaande leerlijnen en techniekonderwijs heeft een meerwaarde.”

Aanvraag voldoet

De Stichting Lucas Onderwijs, waar het Stanislascollege onderdeel van uit maakt, heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van OCW. De minister heeft besloten dat de aanvraag aan de vereisten voldoet; de stichting komt in aanmerking voor bekostiging van de nieuwe school.

Tijdelijke huisvesting

De gemeente is wettelijk verplicht om huisvesting te faciliteren en financieren. De school zal tijdelijk worden gehuisvest in een bestaand schoolgebouw dat in eigendom is van de gemeente. Dit tijdelijke schoolgebouw wordt zodanig aangepast dat het voldoet aan alle eisen voor ‘excellent’ internationaal voortgezet onderwijs. De International School Delft Secondary School zal de komende jaren groeien naar uiteindelijk circa 450 leerlingen.

Definitief

De plannen voor de definitieve huisvesting start op korte termijn. De omgeving van de TU Delft lijkt het meest geschikt voor definitieve huisvesting van de school. De school ligt dan het gunstigste ten opzichte van de internationale basisschool en de campus. In het TU-gebied heeft de gemeente zelf geen geschikte gebouwen beschikbaar. Wel staan er op dit moment in het gebied diverse panden te koop. Momenteel vindt hierover overleg plaats met de TU Delft.
Terug
vrijdag 1 maart 2019 06:18:19 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob