Laatste Nieuws

Provincie onderzoekt bodem speelplaatsen

 

De bodem in Zuid-Holland is schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal even schoon. Daarom is de provincie Zuid Holland een onderzoek gestart naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen in de oudere wijken. Met het onderzoek moet duidelijk worden of er risico’s zijn en of extra maatregelen nodig zijn.

De blootstelling aan lood is de laatste tientallen jaren flink verminderd door onder andere het gebruik van loodvrije benzine, verf die minder lood bevat en door het vervangen van loden drinkwaterleidingen.

Provincie onderzoekt bodem speelplaatsen

Oudere wijken

Lood kan ook voorkomen in de bodem. De kans hierop is met name aanwezig in de oudere wijken. Blootstelling aan lood kan van invloed zijn op de gezondheid, vooral bij kinderen tot zes jaar. Dat kan gebeuren als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen.

Onderzoek in Delft

Eerst wordt de kans op blootstelling aan loodhoudende bodem in deze oudere wijken in kaart gebracht. Dit gebeurt in het eerste en tweede kwartaal van 2019. Door de situatie op een speelplaats in beeld te brengen wordt gekeken in hoeverre contact mogelijk is met de bodem.

Bodemmonsters

Bij onverharde ondergrond is het mogelijk dat kinderen in contact komen met de bodem. Er worden vervolgens bodemmonsters genomen om vast te stellen of de grond belast is met lood. Het kan zijn dat u onderzoekers een bodemmonster ziet nemen. Dat onderzoek vindt in Delft plaats in de tweede helft van 2019.

Op de hoogte

Na afronding van de onderzoeken wordt u op de hoogte gebracht van de uitkomsten. Heeft u nu al vragen over het onderzoek naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen? Bel dan gerust met de gemeente Delft op 14015 of stuur een mail naar bodem@delft.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Haaglanden.
Terug
donderdag 7 maart 2019 19:37:50 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob