Laatste Nieuws

Commissie bespreekt prestatieafspraken

 

De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt op dinsdag 12 maart onder meer de prestatieafspraken die het college heeft gemaakt met de lokale woningcorporaties. Daarnaast behandelt de commissie het initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft over gratis openbaar vervoer voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd. Verder bespreekt de commissie in tweede termijn de inspraak bij de huisvestingsverordening 2019.

Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft buigt de commissie zich ook over werkloze ouderen in Delft.

Commissie bespreekt prestatieafspraken

De fracties willen naar aanleiding van een brief van het college weten hoe de groep werkloze 45-plussers met een bijstandsuitkering is samengesteld. Ook willen de fracties weten wat er precies wordt bedoeld in de brief met het begrip 'maximale inzet van Werkse!' om werkloze ouderen aan werk te helpen.

Webcast

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat. Het Delfts Kwartiertje begint om 19.45 uur. U kunt de vergadering bijwonen in het stadhuis aan de Markt of live volgen via de webcast.
Terug
donderdag 7 maart 2019 19:44:18 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob