Laatste Nieuws

Basis voor aardgasvrij Delft

 

Op dinsdag 12 maart heeft het college van burgemeester & wethouders de notitie 'Delft aardgasvrij' vastgesteld. Hiermee heeft de stad een basis gelegd om Delft aardgasvrij te maken. De energietransitie is een van de vijf opgaven die is uitgewerkt in het bestuursprogramma. De notitie bevat de uitgangspunten en de acties die nodig zijn om te komen tot een warmteplan. Delft begint met een onderzoek naar de kansen en het gesprek voor aardgasvrij in de wijken Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk.

Waar het mogelijk is, sluit de gemeente voor het aardgasvrij maken van wijken aan op bestaande ontwikkelingen en natuurlijke momenten, zoals het vervangen van aardgasleidingen en rioleringen die voor 2030 vervangen moeten worden.

Basis voor aardgasvrij Delft

Die kansen liggen er in ieder geval in de wijken Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk. Daarom start het onderzoek naar de kansen voor aardgasvrij en de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet in deze wijken. De gemeente is al met een aantal partijen in gesprek.

Wensen uit de stad

In 2018 heeft de gemeente inwoners, ondernemers en partners uitgenodigd om mee te praten over een aardgasvrij Delft. Ook via social media en tijdens participatiebijeenkomsten hebben inwoners, ondernemers en organisaties aangegeven wat hun wensen en suggesties zijn. Deze informatie is uiteindelijk verwerkt tot uitgangspunten en de acties die de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd worden.

Warmteloket en initiatieven

Wethouder Stephan Brandligt: “Zo geeft de gemeente ruimte en ondersteuning aan initiatieven in buurten en wijken om aardgasvrij te worden. Ook komt er een energieloket. Daar kunnen inwoners en ondernemers straks voor onafhankelijk advies terecht over maatregelen die ze nu al kunnen nemen.” Twintig bewoners hebben onlangs het platform Energietransitie Delft opgericht, dat is ontstaan tijdens de participatiebijeenkomsten. Ook in de periode 2019 tot en met 2021 gaat de gemeente - samen met partners - in wijken in gesprek.

Warmteplan voor Delft in 2021

Overheden hebben met elkaar afgesproken dat iedere gemeente een warmteplan vaststelt in 2021. Daarin staat onder meer hoe woningen van het aardgas af komen en in welke wijken er kansen liggen om voor 2030 van het gas af te zijn. Onder meer de opbrengsten van de onderzoeken en gesprekken met de stad komen uiteindelijk terecht in het warmteplan. De gemeente werkt hiervoor samen met haar partners in deze wijken: woningcorporaties Vidomes, Vestia, Woonbron, Duwo, het Platform Energietransitie Delft, bewoners, ondernemers, TU-Delft en netbeheerder Stedin.
Kijk voor het participatieverslag en meer informatie op www.delft.nl/aardgasvrij.

Op de foto: afgedankte gasfornuizen op het terrein van de gasfabriek aan de Asvest in 1966, in verband met de overgang van stadsgas (gas uit verbrande kolen) naar aardgas (gas uit de grond). Sommige gasfornuizen konden worden omgebouwd, de exemplaren op de foto niet. Foto Tiemen van der Reijken/Erfgoed Delft e.o.
Terug
vrijdag 15 maart 2019 07:34:39 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob