Laatste Nieuws

Uitgebreid debat over woonafspraken

 

De commissie Sociaal Domein en Wonen sprak op dinsdag 12 maart uitvoerig over de afspraken met de vier lokale woningcorporaties. Deze zogenoemde prestatieafspraken voor 2019 zijn het resultaat van overleg tussen de gemeente, de corporaties en huurdersorganisaties. De meningen in de commissie waren verdeeld.

Ook de insprekers waren kritisch. Eén van hen wees de commissieleden op de rol van de raad. Die is in Delft beperkt tot achteraf meepraten. In sommige andere gemeenten neemt de raad een besluit over deze afspraken, maar dat gebeurt niet in Delft.

Uitgebreid debat over woonafspraken

Ook zouden volgens de insprekers de huurders meer te zeggen moeten hebben over de afspraken. Een andere inspreker wilde dat de woningcorporaties hun vermogen niet oppotten, maar stoppen in de verbetering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

3000 sociale huurwoningen

De SP pleitte onder andere voor de bouw van 3000 sociale huurwoningen. Daarmee zou Delft het aanbod van deze woningen op peil houden. Verder werd door GroenLinks onder meer aandacht gevraagd voor concentratie van woningen met mensen die zorg nodig hebben. De ChristenUnie zou graag zien dat corporaties investeren in onzelfstandige woonruimte voor jongeren en woningen waar ouderen waardig oud kunnen worden. D66 pleitte voor het betaalbaar houden van het verduurzamen van huurhuizen.

Seniorenwoningen

Ook de verkoop van huurwoningen in stadsdelen waar in verhouding minder sociale huurwoningen staan, kwam aan de orde. Die verkoop zou onwenselijk zijn, aldus de PvdA. Het CDA zag opnieuw geen concrete afspraken te zien over seniorenwoningen in Delft. De VVD gebruikte het debat onder meer te laten horen dat Delft niet voorop hoeft te lopen bij het aardgasvrij maken van huurwoningen. STIP miste in de afspraken de term onzelfstandige woonruimte en duidelijke doelstellingen voor het verduurzamen van woningen.

Verduurzamen

Stadsbelangen Delft vond dat corporaties een woonblok in elke Delftse wijk moeten verduurzamen, zodat bewoners kunnen zien wat verduurzamen nou eigenlijk is. Onafhankelijk Delft vond dat de Buitenhof na twaalf jaar meer dan voldoende bijzondere aandacht heeft gehad.

Reactie wethouder

Wethouder Schrederhof liet de commissie weten dat vóór de zomer al weer een begin wordt gemaakt met de prestatieafspraken voor volgend jaar. Ze adviseerde de commissie om de raad dan al in stelling te brengen en zo nodig te praten met huurdersorganisaties en bewoners van sociale huurwoningen.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.
Terug
vrijdag 15 maart 2019 07:37:59 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob