Laatste Nieuws

Vaart houden in Gasthuisplaats

 

Diverse fracties in de commissie Ruimte en Verkeer willen dat  wethouder Bas Vollebregt vaart houdt in de ontwikkelingen rond de Gasthuisplaats. Aanleiding voor het debat was een afwijzend verzoek van het college op een bewonersinitiatief.

De projectgroep Gasthuisplaats vroeg het college onder meer om de Gasthuisplaats niet meer te gebruiken voor bezoekersparkeren. Ook vroeg het onder meer de Gasthuissteeg autoluw te maken.  De reactie van het college kwam er tot tweemaal toe op neer dat de Gasthuisplaats, die nu als parkeerterrein in de Delftse binnenstad dienst doet, niet past in het Delftse streven om 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe banen te creëren.

Vaart houden in Gasthuisplaats

Omarmen

D66 zei dat de bal moet blijven rollen en vroeg het college om te kijken naar de mogelijkheid om de Gasthuisplaats vrij te maken van bezoekersparkeren en de Gasthuissteeg autoluw te maken. Volgens de PvdA zou het college dergelijke burgerinitiatieven moeten omarmen en moeten de plannen stapje voor stapje ontwikkeld worden.

Rotte kies

GroenLinks noemt de Gasthuisplaats een rotte kies die aangepakt moet worden. Auto’s moeten snel plaats moeten maken voor groen. Ook de ChristenUnie drong aan op vaart. De SP wilde weten van wethouder Vollebregt wat het college op korte termijn gaat doen. Ook Onafhankelijk Delft pleitte voor het verdwijnen van de auto’s en voor een groene oase op de Gasthuisplaats. Ook STIP bracht die wens naar voren.

Verbaasd

Stadsbelangen Delft was verbaasd dat er al decennialang niks gebeurt. De VVD zei parkeren op de Gasthuisplaats nog steeds belangrijk te vinden. Opheffen zou volgens die fractie weleens een negatief effect kunnen hebben op de balans van Parkeerbedrijf Delft. Het CDA noemde de reactie van het college op het initiatief van de projectgroep ‘weinig ambitieus en kortaf’.

Onderzoek

Wethouder Bas Vollebregt liet weten een onderzoek te doen naar het aantal benodigde parkeerplekken. Niet alleen voor de Gasthuisplaats, maar voor de hele binnenstad. Hij kondigde voor dit jaar een nota aan die ingaat op parkeren, autoluw en mobiliteit in de binnenstad van Delft. Hij liet de commissie weten dat afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn op de Gasthuisplaats.

Moties

Op STIP, D66 en VVD na lieten alle fracties weten dat ze dit onderwerp verder intern gaan bespreken. Onafhankelijk Delft, SP, GroenLinks en PvdA kondigden moties aan. Die worden in de raadsvergadering van donderdag 28 maart in stemming gebracht. De raad praat dan verder over de Gasthuisplaats.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.
Terug
vrijdag 22 maart 2019 05:53:32 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob