Laatste Nieuws

Schieoevers Noord: wat vindt u?

 

Om in de toekomst te zorgen voor voldoende werk en woningen voor inwoners van Delft en de regio, wil de gemeente er tot aan het jaar 2040 10.000 extra banen en 15.000 extra woningen bij hebben. Onder meer in het gebied Schieoevers Noord.

De gemeente heeft voor dit gebied een concept ontwikkelplan gemaakt. Daarin staat onder welke voorwaarden en op welke manier dit gebied zich op de lange termijn zou moeten ontwikkelen. Uitgangspunt is dat het gebied van een bedrijventerrein wordt omgevormd naar een gemengd stedelijk gebied waar gewerkt én gewoond wordt.

Schieoevers Noord: wat vindt u?

Vragenlijst

Wat is uw idee hierover? Dat wil de gemeente graag weten, onder meer via een enquête. Om uw mening te geven, kunt u deze vragenlijst invullen.

Bijeenkomst 3 april

Wilt u (ook) ‘live’ meepraten, dan bent u op 3 april van harte welkom bij de eerstvolgende participatiebijeenkomst over de toekomst van Schieoevers-Noord. Op deze avond staan de thema’s duurzaamheid en mobiliteit op de agenda. Locatie is het stadskantoor. Inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur.  Meld u wel tevoren aan via schieoevers@delft.nl.   
Let op: deze bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 28 maart gepland – die datum is vervallen.
Terug
vrijdag 22 maart 2019 05:59:35 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob