Laatste Nieuws

Met elkaar zorgen voor veilige stad

 

Delft werd vorig jaar geteisterd door geweldsincidenten rond coffeeshops. Ook vond in Delft een moord en een verdwijning plaats. Volop werk aan de winkel voor politie, brandweer, Openbaar Ministerie en de gemeente; zij zetten zich samen in om Delft veilig te maken en te houden. En ze krijgen daar steeds meer hulp bij van Delftenaren, via Burgernet en WhatsApp-groepen. Hoe veilig was Delft in 2018?

Vorig jaar werden ook het BP-station aan de Vrijheidslaan en de Jumbo er vlak tegenover overvallen – waarschijnlijk door één en dezelfde overvaller. Die is, dankzij tips, opgepakt en moet naar verwachting binnenkort voorkomen.

Met elkaar zorgen voor veilige stad

Ook voor de moord op Karel Pronk vorig jaar is de vermoedelijke dader in het vizier. Hij is nog wel voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst. De geweldsincidenten in de binnenstad, voornamelijk rond coffeeshops, hebben vorig jaar een grote impact gehad op de stad, zegt Ronald den Hartog van de politie tijdens het jaarlijks persgesprek over veiligheid. “Het onderzoek naar deze geweldsincidenten is nog in volle gang”, zegt officier van Justitie Linda Dubbelman.

High impact crimes

Is Delft hiermee ook onveiliger geworden? Dat lijkt, afgaand op de cijfers, niet het geval. Het aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar met 10 procent – voor de negende achtereenvolgende keer. Fietsendiefstal, zo’n 25 procent van alle misdrijven, daalde voor het eerst sinds 2014, met maar liefst 30 procent – oorzaak: de stallingsmogelijkheden bij het station. Wel is er 19 keer meer ingebroken dan in 2017 – een toename van 5 procent, nadat het 5 jaar achter elkaar was afgenomen. De politie heeft, mede dankzij oplettende Delftenaren, vorig jaar 18 inbraakverdachten weten aan te houden. Ze geeft de aanpak van inbraken – een zogenoemde high impact crime – ook dit jaar hoge prioriteit. Andere high impact crimes, zoals overvallen en straatroof, vonden vorig jaar minder vaak plaats dan in het jaar daarvoor. Dat geldt ook voor overlast door verwarde personen – die nam vorig jaar met 7½ procent af. Voor de aanpak daarvan werken de politie en gemeente samen met de GGZ en Opvang Verwarde personen.

Met elkaar

Met elkaar zorgen voor veiligheid; dat is ook de inzet voor de gemeente. En naar het lijkt ook van Delftenaren zelf. Het aantal volgers van de politie op Twitter bleef stabiel rond 37.500, maar het aantal volgers van wijkagenten op Twitter is sterk gestegen, van 16.000 naar ruim 27.000. Ook is het aantal WhatsApp-groepen gestegen van 16 naar 24; het aantal WhatsApp-groepdeelnemers steeg daarmee met ruim 30 procent, tot 4.000. In ongeveer de helft van Delft is nu een WhatsApp-groep actief. De politie is vorig jaar ook een pilot gestart om high impact crimes te melden aan WhatsApp-groepen. Daarnaast is ruim 10 procent van alle Delftenaren aangesloten bij Burgernet.

Slachtofferschap terugdringen

“De stad kan niet zonder burgers, ondernemers en instellingen die zelfredzaam zijn en door oplettendheid en eigen inbreng de veiligheid in Delft bevorderen”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Meer eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van burgerbetrokkenheid en het nemen van preventieve maatregelen zijn nuttig en noodzakelijk om slachtofferschap verder terug te dringen. Een veilig Delft maken we met ons allen.”
Terug
vrijdag 29 maart 2019 08:12:32 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob