Laatste Nieuws

Meldingen horecaoverlast gedaald

 

De aanpak horecaoverlast in Delft lijkt effect te sorteren. Het aantal overlastmeldingen is sinds 2015, toen de meldingen met opvolging voor het eerst werden bijgehouden, gedaald van 233 naar 157 in 2018.

Onder de noemer ‘meldpunt overlast horeca’ wordt door de gemeente sinds 2015 bijgehouden welk horeca-gerelateerde overlastmeldingen er bij de politie en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) binnenkomen. Karin van Woudenberg, adviseur Veiligheid bij de gemeente: “We bekijken maandelijks de meldingen die binnengekomen zijn bij het meldpunt overlast van de politie en bij het meldpunt van de ODH. ‘We’, dat zijn de gemeente, politie, ODH en Koninklijke Horeca Nederland. Per melding wordt ook aangegeven wat er met de melding is gedaan of welke actie er nog volgt.”

Meldingen horecaoverlast gedaald

SUS-team

Al zijn de ODH en politie 24 uur bereikbaar, het lukt na een melding niet altijd om een overlastveroorzaker op heterdaad te betrappen. En toch roept Van Woudenberg Delftenaren op om overlast hoe dan ook te blijven melden. Eerst bij de veroorzaker, maar als dat niet helpt bij een van de meldpunten. “Meldingen vormen de basis van onze aanpak. De wijkagent horeca kan na een melding gericht een horecagelegenheid bezoeken. Zijn er vaker meldingen over een bedrijf in het centrum, dan kunnen we het SUS-team vragen daar extra te surveilleren. Ook kan de gemeente de bedrijfsleider uitnodigen voor een gesprek met de wijkagent horeca, onze accountmanager horeca en mijzelf.”

Buurtprotocol

Wat  het beste blijkt te werken, aldus Van Woudenberg, zijn goede afspraken tussen de horecagelegenheid en omwonenden. “We proberen de partijen daarom met elkaar in verbinding te brengen. Om elkaar te leren kennen, om de problemen te bespreken en natuurlijk om tot afspraken te komen. Er zijn inmiddels diverse buurtprotocollen opgesteld waarin afspraken staan die verder gaan dan waarop wij kunnen handhaven!”

Kamerjas

Is er zo’n buurtprotocol opgesteld, dan neemt het aantal overlastmeldingen vaak fors af. “Elkaar kennen en netjes met elkaar omgaan, dat helpt echt. Wanneer bijvoorbeeld een studentenvereniging omwonenden ruim tevoren laat weten dat er een feest aankomt – en tot hoe lang het duurt – dan scheelt dat enorm in de ergernis. En de drempel om bij overlast even een WhatsAppje te sturen aan iemand die je kent, is een stuk lager dan in je kamerjas te moeten langsgaan.”

Maatwerk

De wijkagent en de accountmanager horeca informeren horecaondernemers over de aanpak van overlast. In september gaan de wijkagent en Van Woudenberg langs alle nieuwe besturen van studentenverenigingen, om hen te herinneren aan de afspraken die met hun voorgangers zijn gemaakt. Van Woudenberg: “De ene keer helpt een buurtprotocol, een andere keer moeten we handhaven en een boete opleggen – het is maatwerk. De gezamenlijke aanpak maakt het inzichtelijk.”

Waar melden?

In geval van geluidsoverlast door muziek kunt u 24 uur per dag een melding doen bij de ODH op tel. 0888 333 555 of het overlastformulier
Is er sprake van overlast van personen, bel dan de politie op tel.nr. 0900 8844.
Bij een ernstige situatie: bel 112!
Terug
vrijdag 29 maart 2019 08:15:56 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob