Laatste Nieuws

Aanpassen aan klimaat

 

Met het vaststellen van de Delftse klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda heeft het college van b&w deze week een belangrijke stap gezet om de stad klimaatadaptief te maken. Het is één van de stappen om Delft in de toekomst leefbaar en veilig te houden.

Zo wordt er bij de inrichting van nieuwe wijken al rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Voor bestaande wijken zijn er andere stappen nodig. Door klimaatadaptatie zoveel mogelijk mee te nemen in lopende projecten, kan de stad leefbaar blijven en worden de maatschappelijke kosten beperkt. Passende maatregelen vergroten de veerkracht van de stad, waardoor extreme weeromstandigheden beter kunnen worden opgevangen. 

Aanpassen aan klimaat

Klimaatadaptieve maatregelen zorgen ook voor meer groen in de stad en daardoor voor een meer prettige en gezondere omgeving.

Hittegolven

Adaptie betekent letterlijk ‘aanpassing’. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dit is nodig, omdat verandering van het klimaat zorgt voor een aantal problemen in de huidige samenleving. Harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur.

Samenwerken

Om de stad klimaatadaptief te krijgen en houden, zijn ook de bewoners en bedrijven aan zet. Zo’n vijftig procent van het oppervlak van Delft is in privé-eigendom. Maatregelen als groene daken en gevels, regentonnen of een (extra) boom in de tuin kunnen bewoners en bedrijven zelf nemen. De gemeente werkt samen met de stad en het Hoogheemraadschap van Delfland aan deze opgave.
Terug
vrijdag 5 april 2019 07:14:38 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob