Laatste Nieuws

Ruime steun voor aanpak Gasthuisplaats

 

Het college van B en W moet de raad in het derde kwartaal van 2019 informeren over de voortgang en de mogelijkheid om uiterlijk in het voorjaar van 2020 de bezoekersparkeerplaatsen van de Gasthuisplaats te verwijderen. Een motie met die strekking werd tijdens de raadsvergadering op donderdag 28 maart door een ruime meerderheid gesteund.

Het initiatiefvoorstel ‘Delft naar een rookvrije generatie’ kreeg ook ruime steun. Het voorstel betekent onder meer dat Delft zich aansluit bij de Alliantie Nederland Rookvrij en het initiatief Rookvrije generatie. Plekken waar kinderen spelen worden rookvrij gemaakt, net als - op termijn - de gemeentelijke gebouwen. Kinderen worden ook betrokken bij het meedenken over maatregelen om hen rookvrij te laten opgroeien.

Ruime steun voor aanpak Gasthuisplaats

Gasthuislaan

CDA, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en SP wilden via de motie ‘Snelle tijdelijke maatregelen Gasthuislaan’ niet wachten op de uitkomst van de second opinion, zoals het college wil. Sinds de afsluiting van de Sebastiaansbrug is er veel sluipverkeer in de straat. Sluipen moet niet lonen volgens het CDA en niets doen maakt het probleem voor de bewoners niet kleiner. Volgens het CDA zouden bijvoorbeeld verkeersregelaars, strenger handhaven en camera’s die het weggedrag in de gaten tijdelijk voor minder sluipverkeer kunnen zorgen. De indieners van de moties hielden vol dat extra druk nodig was, maar ze konden geen van de andere partijen overtuigen. De motie werd verworpen.

Abtswoudseweg

De motie 'Fiets en auto in bestemmingsplan woningbouw Abtswoudseweg'werd verworpen. Daarin werden de zorgen van bewoners van de Laan van Braat over de verkeersafwikkeling in hun buurt en de toekomstige verkeersdrukte door het Panjo-project verwoord. De motie droeg het college onder meer op om te luisteren naar voorstellen van de bewoners en te onderzoeken of meerdere ontsluitingen voor de nieuwbouw te realiseren zijn.

Sociale huurwoningen

De raad verwierp ook de motie ‘Voorraad sociale huurwoningen Delft’. SP en CDA wilden het college onder meer opdragen ervoor te zorgen dat woningbouwcorporaties hun voorraad sociale huurwoningen in Delft op peil houden. In buurten waar het percentage sociale huurwoningen onder de 33% komt zou grond voor deze woningen moeten worden aangekocht.

Oudere werklozen

Ook de motie ‘Oudere werklozen’ haalde het niet Deze motie wilde het college opdragen om voldoende aandacht te hebben voor de begeleiding naar werk van 55-plussers die hun baan zijn verloren. De tegenstanders zeiden weinig te zien in het optuigen van een doelgroepenbeleid in een arbeidsmarkt, waar de vraag naar oudere werknemers toeneemt.

Jihadisme

VVD, GroenLinks en PvdA lieten weten tevreden te zijn over de extra informatie die burgemeester Marja van Bijsterveldt naar de raad had gestuurd over het anti-radicaliseringsbeleid in Delft. Onafhankelijk Delft had meer duidelijkheid verwacht en wees naar andere steden die wel cijfers geven over het aantal mensen dat in de gaten worden gehouden: Utrecht 39, Amsterdam 119, Rotterdam 73. In Delft gaat het volgens de burgemeester om ongeveer 10 mensen.

Gratis openbaar vervoer

Op verzoek van Onafhankelijk Delft werd haar initiatiefvoorstel ‘gratis openbaar vervoer’ voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd van de agenda gehaald. De raad stemde er aan het begin van de vergadering mee in om dit voorstel niet te bespreken. 

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.
Terug
vrijdag 5 april 2019 07:17:13 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob