Laatste Nieuws

Oppompen grondwater verder afbouwen

 

In 2017 is de gemeente begonnen met het verminderen van het oppompen van grondwater in Delft-Noord. Om schade te voorkomen pompt Delft zeer geleidelijk en zorgvuldig elk jaar minder grondwater op. Dit gebeurt in kleine stappen.

De eerste en tweede stap zijn zonder problemen verlopen. Daarom heeft het college van Delft deze week besloten tot een volgende afbouwstap in het voorjaar van 2019. 

De provincie Zuid-Holland heeft – als bevoegd gezag – toestemming gegeven voor een volgende stap in het verminderen van het oppompen van grondwater. De gemeente heeft de informatie aangeleverd dat geen problemen worden verwacht bij een volgende stap. Dit op basis van de ervaringen in 2017 en 2018.

Oppompen grondwater verder afbouwen

In de gaten houden

Er is een uitgebreid monitoringsplan opgezet om te kunnen meten wat er gebeurt als er minder grondwater wordt opgepompt. Voor de metingen maakt de gemeente gebruik van honderden peilbuizen en van satellietbeelden. De gemeente kan hiermee op tijd eventuele afwijkingen zien aan gebouwen of constructies en grondwateroverlast.

Niet meer nodig

Al sinds 1916 wordt in Delft Noord op het terrein van de toenmalige Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek grondwater gewonnen. Dit water werd vooral gebruikt als proceswater in de fabriek en ’s zomers ook als koelwater. Deze grote hoeveelheden grondwater zijn nu niet meer nodig. 

Het oppompen van grondwater en afvoeren naar zee kost Delft veel geld. Daarom wil de gemeente uiteindelijk helemaal stoppen met pompen. De gemeente houdt er rekening mee dat dit nog ten minste acht jaar gaat duren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Grondwateronttrekking Delft Noord.
Terug
vrijdag 12 april 2019 06:32:32 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob