Laatste Nieuws

Aankoop Gele Scheikunde roept vragen op

 

Het voorstel van het college aan de raad om een deel van de locatie Gele Scheikunde aan de Prins Bernhardlaan te kopen van de TU, heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 april veel vragen opgeroepen bij de fracties.

Het college wil op deze locatie een school realiseren voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs en vraagt daarom aan de raad om hiervoor een krediet van ruim € 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag is nodig voor de aankoop, sloop, sanering en het bouwrijp maken van de locatie Gele Scheikunde. Het college schat, naast het beschikbaar stellen van het krediet van € 1,5 miljoen euro, het risico voor de gemeente in op vier ton.

Aankoop Gele Scheikunde roept vragen op

Kostenplaatje

Bij verschillende fracties, waaronder CDA, Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en SP, riep vooral het kostenplaatje voor de gemeente vragen op en de snelheid waarmee een besluit van de raad wordt gevraagd. Ook de fractie van Onafhankelijk Delft sprak haar zorgen uit over de financiën, maar wees er tevens op dat de komst van internationale voortgezet onderwijs de positie van Delft versterkt als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Wat GroenLinks betreft, draagt de gemeente niet meer dan zeven ton bij aan de komst van een internationale school in Delft voor voortgezet onderwijs. Het lijkt GroenLinks eerlijk en schappelijk dat de bedrijven, waar de school meerwaarde voor heeft, bijdragen aan de school. De overige coalitiepartijen STIP, PvdA, D66 en VVD lieten weten akkoord te gaan met het voorstel, onder meer omdat het ministerie de aanvraag om in Delft een internationale school voor voortgezet onderwijs te vestigen, heeft goedgekeurd. Dat betekent dat de gemeente wettelijk verplicht is om de huisvesting te realiseren.

Unieke kans

De wethouders Bas Vollebregt (grondzaken) en Hatte van der Woude (onderwijshuisvesting) lieten weten blij te zijn met de aankoop die als een unieke kans voor de gemeente voorbij kwam en waar de laatste weken keihard met de TU over onderhandeld is. Vollebregt beaamde dat er sprake is van een flink kostenplaatje, maar andere gebouwen zijn volgens hem niet voorhanden en locaties waar geen onderwijsbestemming op ligt zouden het realiseren van de school nog duurder kunnen maken.
Wethouder Van der Woude wees het idee om bedrijven te laten bijdragen van de hand. Ze hield de commissie voor dat de gemeente een door de overheid bekostigde school bouwt voor ouders en kinderen en niet voor bedrijven. Volgens haar wordt het een gewone school en geen privéschool of een door Shell bekostigde school zoals in Den Haag. De wethouders stelden omwonenden gerust dat zij betrokken blijven bij de integrale gebiedsontwikkeling en dat daarbij ook gekeken wordt naar aspecten als bereikbaarheid en mobiliteit.
Stadsbelangen Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie zeiden het voorstel mee terug te nemen voor verdere bespreking in hun fracties. Het voorstel komt terug in de raadsvergadering van 16 mei aanstaande.


Kijk voor een uitgebreide samenvatting van deze vergadering, onder meer ook over de plannen voor Oostsingel 181, de sneltoetscriteria voor zonnepanelen, beheerplannen voor wegen en civiele constructies, voortgang gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, het Warmteplan 2021 en stand van zaken rond de Gasthuislaan op de website van de gemeenteraad.
Terug
vrijdag 12 april 2019 06:36:47 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob