Laatste Nieuws

Ambities centraal in beschouwingen

 

Bijna alle raadsfracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 20 juni gewezen op de hoge ambities die het college heeft vastgelegd in de Kaderbrief 2019. Ambities die in grote lijnen op de steun kunnen rekenen van de coalitiepartijen, maar die volgens de oppositiepartijen omgezet moeten worden in concrete acties.

De Kaderbrief 2019 geldt als dé opmaat naar de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden. In de eerste termijn van deze raadsbehandeling gaven de tien raadsfracties hun kijk op de toekomst van Delft.

Ambities centraal in beschouwingen

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering. Op donderdag 27 juni vindt vanaf 19.30 uur in de raadsvergadering de afrondende behandeling plaats. Via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken kan het beleid worden bijgestuurd.

Andere onderwerpen

Daarnaast bespreekt de raad nog verschillende andere onderwerpen, zoals de huisvestingsverordening, Gelatinebrug, toekomstige structuur van Avalex en de conceptvervoersplannen Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook komt er mogelijk nog een motie over over de preventiemaatregelen rond oud en nieuw. U kunt de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal in het stadhuis aan de Markt of live volgen via de webcast.

Dinsdag

Op dinsdag 2 juli vergadert de commissie Ruimte en Verkeer. Om te voorkomen dat insprekers urenlang moeten wachten, heeft een meerderheid van de fracties ingestemd met het voorstel om insprekers die avond van 19.00 tot 20.00 uur hun zegje te laten doen over de geagendeerde onderwerpen, Ook deze vergadering kunt u bijwonen in het stadhuis aan de Markt of via de webcast.
Terug
zaterdag 29 juni 2019 09:29:46 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob