Laatste Nieuws

Naar een warmtenet in Delft

 

De woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, NetVerder en de gemeente gaan samenwerken om in Delft een warmtenet aan te leggen. Samen willen zij in 2023 huurwoningen in de wijken Voorhof en Buitenhof voorzien van duurzame warmte.

Een warmtenet is voor 69 woongebouwen met collectieve ketels in Voorhof en Buitenhof met in totaal ongeveer 5.000 huurwoningen van de betreffende woningcorporaties de meest geschikte oplossing voor duurzame verwarming. Dat blijkt uit een onderzoek waarin duurzame alternatieven met elkaar zijn vergeleken.

Naar een warmtenet in Delft

Een geothermiebron kan daarbij fungeren als warmtebron, nadat daarover definitieve besluiten zijn genomen. In een later stadium kan mogelijk ook gebruik gemaakt worden van de restwarmte uit de Rotterdamse haven, die door de Leiding door het Midden via Delft  naar Den Haag wordt gebracht.

Samen werken aan betaalbare warmte

Om dit allemaal met elkaar mogelijk te maken, sluiten de woningcorporaties, NetVerder als beheerder van het warmtenet en de gemeente maandag een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af een ontwerp te maken voor het net en een warmteleverancier te zoeken. De woningcorporaties stellen als voorwaarden dat de oplossing voor hen betaalbaar is, de huurders niet méér gaan betalen voor hun warmte, dat de warmtelevering gegarandeerd is en dat de warmte op termijn volledig duurzaam is. Bewoners in complexen met een VVE en een collectieve ketelinstallatie in Voorhof en Buitenhof worden actief benaderd om zich aan te sluiten.

Duurzame energievoorziening

Als woningen op een warmtenet worden aangesloten, kunnen de cv-ketels de deur uit. De gemeenten bepalen de komende jaren welke wijken van het aardgas afgaan. Voor deze verandering wordt 30 jaar de tijd genomen. De energievoorziening in 2050 moet volledig duurzaam zijn. Het nieuwe warmtenet maakt het mogelijk dat al in 2035 bijna driekwart van de DUWO-studentencomplexen koken en verwarmen zonder gas.
Terug
donderdag 4 juli 2019 18:01:09 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob