Laatste Nieuws

Veel insprekers in raadscommissie

 

Bedrijven en bewoners maakten op dinsdag 2 juli in de commissie Ruimte en Verkeer veel gebruik van hun inspreekrecht. Dat deden ze bij bespreking van de plannen voor Schieoevers Noord, het bouwplan voor de Kruissstraat 71 en het sluipverkeer op de Gasthuislaan.

De gemeente Delft wil op Schieoevers Noord het huidige bedrijventerrein veranderen in een werk-woongebied. Dit is een ontwikkeling die tientallen jaren gaat duren. Insprekers vonden onder meer de plannen nog niet rijp voor besluitvorming. Ook vreesden ze in de toekomst veel irritatie tussen bewoners en bedrijven over geluid en geur. Ook werd gewezen op extra verkeer als op het bedrijventerrein ook gaat worden gewoond. 

Veel insprekers in raadscommissie

Onzekerheid over de plannen zou het voor bedrijven bovendien ondoenlijk maken om toekomstplannen te ontwikkelen. Alle partijen lieten aan het eind van het debat weten de voorstellen verder in hun fracties te gaan bespreken. De gemeenteraad neemt in de vergadering op donderdag 11 juli een besluit.

Kruisstraat 71

Bewoners in de omgeving van de Kruisstraat 71 lieten in hun inspreekminuten weten dat ze ook het nieuwe plan niet zien zitten. Daarin is al lang geen sprake meer van een supermarkt. De ontwikkelaar wil nu een woonblok bouwen met vier verdiepingen. Dat is hoger dan de maximale hoogte van ruim tien meter. Omwonenden lieten weten dat het plan met een laag minder verrekte aardig is. Wethouder Bas Vollebregt zegde de commissie toe dat hij de diverse suggesties om het bouwplan lager te maken gaat voorleggen aan de ontwikkelaar. Het college neemt volgende week vrijdag een besluit over de aanvraag van de vergunning.

Gasthuislaan

De commissie besprak ook de verkeerssituatie in de Gasthuislaan. De smalle gracht wordt sinds de afsluiting van de Sebastiaansbrug gebruikt als sluiproute. Bewoners uitten hun bezorgdheid over de in hun ogen gevaarlijke verkeerssituaties. Het college neemt nu maatregelen voor de korte termijn: borden worden aangepast, er komt een roulerend smiley-bord en er worden gele borden geplaatst met de tekst 'stapvoets rijden'. Ook wordt bekeken of in navigatiesystemen het vrachtverbod kan worden opgenomen. Wethouder Martina Huijsmans beloofde in gesprek te gaan met de bewoners om het beschadigde vertrouwen van de bewoners in het bestuur te herstellen. De commissie trok de conclusie dat dit onderwerp niet verder in de raadsvergadering hoeft te worden besproken. Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

4 juli

De commissie Algemeen staat op donderdag 4 juli een volle agenda te wachten.  De commissie buigt zich onder meer over de voorstellen verordening voorzieningen fracties raads- en commissieleden 2019 en fractieverantwoordingen 2018. Daarnaast bespreekt de commissie het voorstel Fonds Delft 2040 en het voorstel om de verordening Jeugdhulp Delft aan te passen. Deze vergadering begint om 20.00 uur en kunt u live bijwonen in het stadhuis aan de Markt of volgen via de webcast.

9 juli

De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 9 juli een extra overlegvergadering.  Op de agenda staan onder andere de voortgang van het fietsparkeren in de binnenstad van Delft en het creëren van een zogenoemde mobiliteitshub in Nieuw Delft. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur en kunt u bijwonen in het stadhuis of live volgen via de webcast.
Terug
donderdag 4 juli 2019 18:15:35 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob