Laatste Nieuws

Fietsparkeren houdt gemoederen bezig

 

De fracties in de commissie Ruimte en Verkeer hebben op 9 juli verschillend gereageerd op de aanvullende maatregelen van het college om het gebrek aan fietsparkeerplekken en de fietsparkeeroverlast aan te pakken. Op 11 juli: gemeenteraad.

Op dit moment gaat het fietsparkeren niet altijd soepel. Op een gewone zaterdagmiddag is er in het autoluwplusgebied een tekort van 2.000 fietsparkeerplekken. In 2040 is dat te tekort opgelopen tot 3.700 fietsparkeerplaatsen. Het college laat weten dat mensen ook overlast ervaren door slordig geparkeerde fietsen. Om daar wat aan te doen stelt het extra maatregelen voor, maar ook daarover waren de meningen verdeeld.

Fietsparkeren houdt gemoederen bezig

Strenger optreden

In de vergadering werd gesproken van een verschrikkelijk en onooglijk idee om fietspontons in de grachten te leggen. Volgens anderen zouden pontons juist een uitweg kunnen bieden. Ook zou er strenger moeten worden opgetreden tegen rondslingerende fietsen en geparkeerde fietsen die de doorgang voor hulpdiensten belemmeren. Ook moet er meer aandacht komen voor de deelfietsen van Mobike.

Overzicht

Ook werd er gepleit voor een proef om parkeerplekken voor auto’s te gebruiken als fietsenstalling. In eerste instantie tijdelijk, maar als bewoners dat wensen kunnen deze ook permanent geschikt worden gemaakt voor fietsen. De commissie vroeg wethouder Martina Huijsmans om na de zomer te komen met een overzicht met aantallen en locaties van de extra gerealiseerde fietsparkeerplekken. De wethouder beloofde dat te doen.
Terug
vrijdag 12 juli 2019 10:25:31 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob