Laatste Nieuws

Veel waardering toekomstvisie Prinsenhof

 

Het college van B&W van Delft heeft op 16 juli 2019 kennisgenomen van de toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied. De werkgroep Prinsenhof heeft die visie in de afgelopen maanden opgesteld. Het college omarmt de inhoudelijke richting van de visie en waardeert de enorme inzet van de werkgroepleden. Ze hebben intensief en hard hebben gewerkt om voor de zomer een gezamenlijk gedragen toekomstvisie op te leveren.

Er zijn drie scenario’s denkbaar. Het college laat dit nu verder uitwerken. Een gespecialiseerd bureau gaat per scenario uitrekenen wat de kosten zijn.

Veel waardering toekomstvisie Prinsenhof Het college verwacht kort na de zomer de verschillende scenario’s aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad. Daarna maakt het college in overleg met de raad afspraken over het vervolg. De stukken van de werkgroep zijn voor iedereen in te zien via de speciale pagina over Het Prinsenhof.


Terug
vrijdag 26 juli 2019 06:53:29 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob