Laatste Nieuws

BHAG: meer mensen aan het werk

 

Iedereen doet ertoe. En werk biedt meer kansen om ertoe te doen. Daarom hebben sociale partners een uitdagend doel gesteld: meer mensen aan het werk krijgen, maar liefst tweeduizend meer dan anders in drie jaar tijd.  

“Werken zorgt voor een aanzienlijke verbetering van je gezondheid en voorkomt dat je in armoede vervalt”, zegt Jiske Kiers, projectleider van BHAG. “Er staan nog te veel mensen aan de kant met ten minste enig arbeidsvermogen, ook in Delft. Het moment is aangebroken om daar in Delft een flinke stap voorwaarts in te zetten. Daarvoor hebben partners uit het sociaal domein de BHAG in het leven geroepen.”

BHAG: meer mensen aan het werk

Minder armoe, meer welzijn

BHAG staat voor Big Hairy Audacious Goal, ofwel: een uitdagend doel waar je het benauwd van krijgt en dat tegelijkertijd prikkelt en energie geeft. “Ons doel is om in 2023 zoveel meer mensen in Delft aan het werk te hebben geholpen, om precies te zijn 2.000. Zodat er nog maximaal 1.750 mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Hierdoor neemt de armoede in Delft af en nemen het geluk, welzijn en de gezondheid onder Delftenaren toe.”

Essentieel

Hoe? Volgens Kiers zijn twee zaken essentieel: samenwerken en vernieuwen. “Samenwerking, binnen én buiten het sociaal domein, is cruciaal. Zo dragen we stadsbreed verantwoordelijkheid. En het is ook nodig om veel ruimte te bieden aan vernieuwing en pilots. Dan zou het zomaar kunnen dat er in 2023 een Delftse campus staat waar inwoners terecht kunnen om te werken, te leren, te ontwikkelen. Waar iedereen alle allerlei vragen kan stellen, of gewoon langs kan komen voor een kop koffie en een goed gesprek.”

Samenwerken

BHAG werkt hiervoor samen met het sociaal domein in Delft. Kiers: “Die samenwerking is heel breed: Stichting Perspektief, 015Now, Ipse de Bruggen (maatwerk), Delft voor Elkaar, Stichting Stunt, GGZ Delfland, GGZ Doel Preventie, Delft Support, Philadelphia, Leerwerkmakelaar, Sociaal Team en Team Inkomen van gemeente Delft, Werkse!, Fonteynenburg en Impegno. Er zijn contacten met de broodnodige werkgevers via ondernemerstafels. En binnenkort start het eerste kandidatenpanel. Daarmee kunnen ook de kandidaten zelf meedenken over mogelijke oplossingen.”

Vernieuwen

Eén van de eerste pilots vanuit de BHAG is het ‘Zeg JA Team’. Een team dat zich niet wil laten remmen door ‘systemen  en bureaucratie’ en dat juist wil omdraaien, mede op voorspraak van een betrokken ondernemer. Kiers: “Het team bestaat uit professionals vanuit de eerder genoemde organisaties. Ze bespreken knelpunten die ze vanuit hun eigen organisatie niet kunnen oplossen. Uiteenlopend van huisvestiging tot zorg, van schulden tot kinderopvang en natuurlijk werk.”

Verschil maken

De bespreking van de eerste twintig casussen verliep makkelijker dan gedacht. Door samen oplossingen te vinden, blijkt dat er veel meer kan dan iedereen in eerste instantie dacht. Doordat de juiste professionals met mandaat aan tafel zitten, heeft het team slagkracht om ook echt het verschil te maken voor iemand. Iedereen heeft zich dan ook gecommitteerd aan de ‘ja’ modus: alleen maar denken in mogelijkheden met een minimum aan regels. Uitgangspunten van het ‘Zeg JA Team’ zijn de vijftien algemene beginselen van behoorlijk maatwerk. Kiers: “Tijdens een van de bijeenkomsten van de bestuurders zijn deze beginselen – hoe symbolisch – op de voordeur van het stadhuis ‘gespijkerd’ (zie foto, red.).”


Binnenkort gaat BHAG zoveel mogelijk Delftse werkgevers benaderen om te bespreken waar en hoe ze kunnen samenwerken en over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen. Wilt u nu al meer informatie of meedenken over de BHAG of uw belangstelling als werkgever doorgeven? Neem dan contact op met de projectleider BHAG, Jiske Kiers via jkiers@wspdelft.nl.
Meer Delfts ondernemersnieuws? Meld u aan voor een gratis abonnement op de ondernemersnieuwsbrief N@twerk Delft!
Terug
vrijdag 2 augustus 2019 08:32:28 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob