Laatste Nieuws

Vraagtekens bij tablets

 

Verschillende fracties hebben in de commissie Sociaal Domein en Wonen van 3 september 2019 vraagtekens gezet bij de voorgenomen aanschaf van honderd tablets. Die moeten ouderen helpen zich minder eenzaam te voelen. In de commissie rees onder meer de vraag of het geld niet op een andere manier kan worden gebruikt.

Wethouder Schrederhof verzekerde de fracties dat de tablets nog niet zijn aangeschaft. Ze legde uit dat Delft een veel breder pakket aan maatregelen heeft om de eenzaamheid onder Delftenaren tegen te gaan.

Vraagtekens bij tablets

Zo is er al een meldpunt en worden sportverenigingen gestimuleerd om hun aanbod meer onder de aandacht te brengen. De VVD kondigde een motie aan. Ook de ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft overwegen in de raadsvergadering op donderdag 26 september een motie in te dienen.

Regiotaxi

De commissie sprak ook over het faillissement van Taxibedrijf de Roo. Dat bedrijf voerde voor Delft het regiotaxivervoer en een klein deel van het leerlingenvervoer uit. In mei van dit jaar ging De Roo over de kop. De fracties wezen er onder meer op dat een taxibedrijf opnieuw op de fles is gegaan na een aanbesteding via de Metropoolregio MRDH. In 2017 kon Deltax het als regionale taxivervoerder financieel niet meer bolwerken. Volgens Schrederhof gaat het om een moeizame branche. Het is volgens haar van belang dat bij de volgende aanbesteding in 2021 goed wordt gekeken naar de voorwaarden.

Handhaven

In de commissie werd over het algemeen positief gereageerd op de bijgestelde fraudeaanpak waar de raad via twee moties om had gevraagd: meer maatwerk, meer begrijpelijke informatie, meer preventie en de mens centraal. In de commissie werd gesproken over een informatief verslag en waren er complimenten voor wethouder Stephan Brandligt. Wel was er de vraag om cijfers van vergelijkbare andere gemeenten in plaats van de Delftse terugblik op voorgaande jaren. De wethouder beloofde de commissie dat hij de technische vragen die werden gesteld per e-mail gaat beantwoorden.

Uitzendbureau

De fracties van CDA en VVD willen in de komende raadsvergadering een motie indienen over de voortgang van het Sociaal Uitzendbureau. De proef Sociaal Uitzendbureau Werkse! werd eind vorig jaar opgezet. Die moet mensen die moeilijk werk kunnen vinden aan een baan helpen. Tot nu toe is dat bij zes mensen gelukt. Wethouder Brandligt zei gematigd tevreden te zijn. Volgens hem vielen de resultaten in het begin wat tegen, maar inmiddels nemen de aantallen toe.

Meer weten? Lees dan het volledige verslag van deze vergadering
Terug
vrijdag 6 september 2019 09:25:09 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob